امروز: جمعه 2 فروردین 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس دسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3934 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 249

در طول چهار دهه اخیر، میزان پیچیدگی نرم افزارها بصورت صعودی افزایش یافته و تقاضا برای نرم افزارهای قدرتمندتر بیشتر شده است در این میان، به نظر می رسد که روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نیستند و نیاز به ایجاد و بکارگیری روشهائی است که بوسیله آنها بتوان بر این پیچیدگیها بصورت کاراتر و در زمانی کوتاهتر غلبه کرد

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                           شماره صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول: کلیات معماری سرویس گرا

1-1) تعاریف اولیه

5

1-1-1) سبک معماری مبتنی بر سرویس

5

2-1) اهداف تحقیق

7

3-1) پیشینه تحقیق

8

4-1) روش کار و تحقیق

10

5-1) مقایسه ای بر مدلهای توسعه وابسته به معماری

11

1-5-1) توسعه مبتنی بر object

11

2-5-1) توسعه مبتنی بر مؤلفه

12

3-5-1) محاسبات توزیع یافته

13

4-5-1) معماری سرویس گرا

14

1-4-5-1) توسعه مبتنی بر سرویس

15

2-4-5-1) قابلیتهای معماری سرویس گرا

17

6-1) مؤلفه های SOA

18

7-1) اصول سرویس گرائی

21

8-1) سرویس گرائی و تشکیلات سازمانی

27

1-8-1) لایه های سرویس 

29

1-1-8-1) لایه سرویس کاربردی

32

2-1-8-1) لایه سرویس تجاری

34

3-1-8-1) لایه سرویس همنوائی

34

2-8-1) سرویسهای Agnostic

37

فصل دوم : تحلیل مبتنی بر سرویس

1-2) چرخه حیات معماری سرویس گرا

40

2-2) استراتژیهای تحویل SOA

41

1-2-2) روش پایین به بالا

41

2-2-2) روش بالا به پایین

43

3-2-2) روش Meet-In-The-Middle 

45

3-2) تحلیل سرویس گرا

47

1-3-2) اهداف تحلیل سرویس گرا

47

2-3-2) پروسه تحلیل سرویس گرا

48

فصل سوم : الگوها و اصول طراحی

1-3) نکات قابل توجه طراحی

52

1-1-3) مدیریت دانه بندی سرویس و مؤلفه

52

2-1-3) طراحی برای قابلیت استفاده مجدد

53

3-1-3) طراحی برای قابلیت ترکیب سرویس

54

1-3-1-3) اتصال و همبستگی

54

2-3) رهنمودهای عمومی

55

1-2-3) استانداردهای نامگذاری

55

2-2-3) طراحی عملیات سرویس به شکلی که ذاتا قابل توسعه باشد

56

3-2-3) تعیین متقاضیان مطرح سرویس

56

3-3) الگوهای طراحی و انواع معماری

57

1-3-3) الگوها

58

2-3-3) طراحی بنیادی

59

فصل چهارم : راهکار پیشنهادی

1-4) مرحله 1 بازبینی لایه بندی سیستم SOA

64

1-1-4) فعالیت 1 مروری بر استراتژیهای لایه بندی

64

2-1-4) فعالیت 2 بازبینی لایه بندی فاز تحلیل

66

3-1-4) فعالیت 3 معرفی لایه های تخصصی تر

67

1-3-1-4) لایه داده

67

2-3-1-4) لایه دسترسی سرویس

70

3-3-1-4) لایه تعامل

71

2-4) مرحله 2 تحلیل تغییرپذیری

77

1-2-4) فعالیت 1 شناسایی انواع تغییرپذیری

79

2-2-4) فعالیت 2 مدلهای موجود برای تغییرپذیری

83

3-2-4) فعالیت 3 گروهبندی و مدلسازی تغییرپذیری

84

4-2-4) فعالیت 4 نگاشت نقاط تغییرپذیر

87

3-4) مرحله 3 سرویسهای فاز طراحی

89

1-3-4) فعالیت 1 تعیین سرویسها

90

2-3-4) فعالیت 2 جایگاه سرویسهای کنترلی

98

4-4) مرحله 4 مروری بر دانه بندی

99

1-4-4) فعالیت 1 تکنیک دانه بندی سرویسها و چنددانه ای بودن

102

2-4-4) فعالیت 2 متدهای چند دانه ای سرویسها

104

5-4) مرحله 5 مدلسازی فرایند

108

1-5-4) استفاده از مدلسازی فرایند برای طراحی معماری سرویس گرا

108

2-5-4) ابزار مدلسازی فرایند

109

3-5-4) فعالیت طراحی فرایند کسب و کار مبتنی بر سرویس

113

فصل پنجم : بررسی موردی

1-5) انتخاب بررسی موردی

115

1-5) سیستم سفارش کالا

116

3-5) تحلیلی بر راهکار پیشنهادی

134

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-6) نتیجه گیری

136

2-6) پیشنهادات

138

مقاله

139

پیوستها

140

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی

196

فهرست منابع لاتین

197

سایتهای اطلاع رسانی

200

اختصارات

201

چکیده انگلیسی

202


فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

شکل 1-1) میان افزار مبتنی بر پیغام[24]

14

شکل 2-1) مدل مفهومی معماری سرویس گرا[24]

15

شکل 3-1) توسعه مبتنی بر سرویس[24]

16

شکل 4-1) یک دیدگاه اولیه از چگونگی قرار گرفتن منطق خودکارسازی در داخل واحدها توسط    SOA

20

شکل 5-1) عملیاتهایی که به سرویسهای متفاوتی تعلق دارند و بخشهای متنوعی از منطق پروسه را نمایش می دهند.

20

شکل 6-1) چگونه مؤلفه های یک معماری سرویس گرا با یکدیگر ارتباط دارند.

21

شکل 7-1) پیمانهای سرویس به طور رسمی مؤلفه های سرویس, عملیات و پیغام از یک معماری سرویس گرا را تعریف می کند.

23

شکل 8-1) سرویسها وابستگی ها را به قرارداد سرویس محدود می کنند و با این کار به  منطق سرویس دهنده زیرین و تقاضاکننده اجازه می دهند که loosely coupled باقی بمانند.

24

شکل 9-1) عملیات Update Everything یک ترکیب سرویس را بسته بندی می کند

25

شکل 10-1) مراحل statelessو stateful که یک سرویس درهنگام پردازش یک پیغام از آنها عبور می کند .

27

شکل 11-1) جایگاه سرویسها[1]

28

شکل 12-1) لایه های تخصصی سرویس[1]

32

شکل 13-1) سلسله مراتب چرخه حیات توسعه سرویسهای وب[9]

36

شکل 14-1) بخش بندی سرویسها که محیط راه حل  و پردازشهای تجاری را تفکیک کرده است[1].

38

شکل 1-2) چرخه حیات معماری سرویس گرا

       40

شکل 2-2) گامهای تکنیک پائین به بالا

42

شکل 3-2) گامهای تکنیک بالا به پائین

44

شکل 4-2) گامهای تکنیک  meet in the middle [1]

46

شکل 1-3) در صورت تجزیه یک سرویس , الگوهای نظارتی به عدم تاثیرگذاری در قرارداد سرویس کمک می کنند.[27]

59

شکل 2-3) منطق  Agnostic و [27] Non Agnostic

60

شکل 1-4) فعالیتهای فاز طراحی

63

شکل 2-4) مدل گسترش سیستم تحت تاثیر لایه بندی [30]

65

شکل 3-4) پنهان سازی پیچیدگی توسط لایه انتزاعی داده

69

شکل 4-4) لایه دسترسی سرویس[2]

70

شکل 5-4) ساختار منطقی از سرویسهای تعاملی

73

شکل 6-4) مثالهایی از سرویس تعاملی در SOA

76

شکل 7-4) چارچوب مبتنی بر سرویس برای سرویسهای تعاملی

76

شکل 8-4) 4 نو ع تغییرپذیری

80

شکل 9-4) واسط مورد نیاز فرایند کسب و کار

81

شکل 10-4) نقاط تغییرپذیر ممکن

82

شکل 11-4) شمایی از تغییرپذیری در XML [6]

83

شکل 12-4) مدل تصمیم , مدل واسطی برای سازگاری سرویسها می باشد[6]

84

شکل 13-4) دیاگرام فعالیت و نقاط تغییر پذیر[31]

85

شکل 14-4) مدل خصیصه[31]

86

شکل 15-4) سرویسهای Gateway [2]

92

شکل 16-4) سرویسهای Façade [2]

93

شکل 17-4) جایگاه دستورات کنترلی درمقایسه دو راه حل [2]

96

شکل 18-4) سرویسهای دانه درشت[11]

101

شکل 19-4) ارتباط سرویس دانه درشت و سرویس دانه ریز[11]

103

شکل 20-4) متد جدیدی برای ارسال اطلاعات آدرس اضافه شده است.[11]

105

شکل 21-4) یک متدی که هر دو نوع اطلاعات آدرس و حساب را بر می گرداند.[11]

105

شکل 22-4) متدی که مؤلفه های درخواست داده شده را برمی گرداند[11]

107

شکل 23-4) مدلسازی سلسله مراتبی با BPMN [5]

112

شکل 24-4) مجموعه مدلهای فاز طراحی و ارتباط آنها

113

شکل 1-5) دیاگرام فعالیت 3 عامل

117

شکل 2-5) سرویسهای کاندید

120

شکل 3-5) مدل لایه بندی سیستم

121

شکل 4-5) تغییر پذیری در گردش کار

122

شکل 5-5) مدل خصیصه

123

شکل 6-5) دیاگرام فعالیت برای شناسایی وابستگیها

124

شکل 7-5) دیاگرام General Composition

125

شکل 8-5) مدل نگاشت

125

شکل 9-5) لایه تامین کننده QOS

126

شکل 10-5) سرویسهای دانه ریز

127

شکل 11-5) دیاگرام Consignee Collaboration

127

شکل 12-5) دیاگرام Consignee Sequence Diagram

128

شکل 13-5) دیاگرام Shipper Collaboration

128

شکل 14-5) دیاگرام Shipper Sequence

129

شکل 15-5) دیاگرام Partial Order Process Collaboration

129

شکل 16-5) دیاگرام Partial Order Process Sequence

130

شکل 17-5) دیاگرام تعاملات مابین سرویس فرایند و سرویسهای همکار

131

شکل 18-5) مدل BPMN

132فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

جدول 1-1) مقایسه مدلهای توسعه وابسته به معماری

17

جدول 1-6) راهکار پیشنهادی در تامین اصول طراحی

137

چکیده

معماری سرویس گرا به سرعت به عنوان نخستین ائتلاف و راه حل معماری محیطهای محاسباتی ناهمگون و پیچیده معاصر پدیدار گشته است . [1]SOA نیازمند این است که سازمانها مدلهای کسب و کار خود را ارزیابی کنند, به ایجاد تکنیکهای تحلیل و طراحی مبتنی بر سرویس بیاندیشند و طرحهای گسترش و پشتیبانی روابط مابین فروشنده , مشتری و شریک تجاری را ارزیابی کنند . طراحان نمی توانند انتظار مدیریت توسعه یک پروژه سرویس گرا را داشته باشند بدون اینکه به شیوه طراحی دقیق و متدولوژی توسعه تکیه داشته باشند . از آنجایی که متدولوژی توسعه مبتنی بر سرویس اهمیت حیاتی در توصیف  ,ساخت , پالایش و تطبیق فرایندهای کسب وکاری دارد که تغییرپذیری بالایی دارند و تا به حال روش مناسب و منسجمی برای توسعه برنامه های کاربردی تجاری قدرتمند وجود ندارد , هدف این تحقیق ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس می باشد . در این تحقیق از تکنیکها و مباحث مطرح درSOA   استفاده شده و برای طراحی سرویس گرا روشی پیشنهاد می شود . تمرکز تحقیق بر روی فرایند طراحی می باشدکه اصول و تکنیکهای کافی برای مشخص کردن , ساخت و پالایش فرایندهای کسب وکاری که به سرعت دچار تغییر می شوند فراهم می کند . روش پیشنهای برای ایجاد کنترل متمرکز از تجرید لایه های سرویس و طبقه بندی انواع سرویس استفاده نموده و در کنار استفاده از سیستمهای موروثی در حمایت از استراتژیهای کوتاه مدت سازمانها  ,بر اساس اصول طراحی و اصول سرویس گرائی در راستای استراتژیهای بلند مدت عمل می کند تا در تامین اهداف تجاری و حمایت از فرایندهایی که به سرعت دچار تغییر می شوند مفید واقع شود . همچنین زمینه تعامل عاملهای مختلف فرایند که در سطح چندین سازمان گسترده شده اند فراهم می شود و با تحلیل تغییرپذیری, انعطاف پذیری سیستم در حمایت از نقاط متغیر فرایندها و تغییر در سیاستهای کسب و کار افزایش می یابد .  بدین منظور در ادامه بحث ابتدا سبکهای مختلف توسعه نرم افزار به همراه سبک مبتنی بر سرویس و اصول سرویس گرائی به تفصیل بررسی می گردد , سپس چرخه حیات معماری سرویس گرا و فاز تجزیه و تحلیل که مقدمه ای برای طراحی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با بیان اصول و الگوهای طراحی موجود , راهکار پیشنهادی با  نمونه پیاده سازی شده به صورت مشروح بیان می گردد .

کلمات کلیدی : SOA , Layer, Service Type , Process ,Variation , Granularity .Composition

مقدمه

در طول چهار دهه اخیر، میزان پیچیدگی نرم افزارها بصورت صعودی افزایش یافته و تقاضا برای نرم افزارهای قدرتمندتر بیشتر شده است. در این میان، به نظر می رسد که روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نیستند و نیاز به ایجاد و بکارگیری روشهائی است که بوسیله آنها بتوان بر این پیچیدگیها بصورت کاراتر و در زمانی کوتاهتر غلبه کرد. از سوی دیگر امكان كنار گذاشتن یکباره سیستمهای نرم افزاری موجود که تا به حال مشغول سرویس دهی به مشتریان بوده اند، وجود ندارد و می بایست سیستمهای جدید را بصورت یکپارچه و در کنار همین سیستمهای فعلی بوجود آورد. معماری سرویس گرا، با تکیه بر اصول سرویس گرائی و محاسبات و سرویس های توزیع شده و بر پایه پروتکلهای شبکه و لایه های منطقی سرویس و همچنین زبانهایی که تولید نرم افزارهای توزیع شده را فراهم می كنند، به عنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائل مذكور مطرح گردیده است[20,21].

SOA مجموعه ای از اصول , نظریه ها و تکنیکهایی را فراهم می کند که فرایندهای کسب و کار , اطلاعات و دارایی های تشکیلات بتوانند به شیوه مؤ ثری سازماندهی شوند و این فرایندها می توانند برای پشتیبانی از طرحهای استراتژیک و سطوح بهره وری که در محیطهای رقابتی کسب و کار مورد نیاز هستند,  گسترش داده شوند .  بسیاری از تشکیلات اقتصادی در استفاده اولیه شان از SOA چنین پنداشتند که از مولفه های موجود به عنوان سرویس وب می توانند استفاده کنند و عنوان کردند تنها با ایجاد سرویسهای پوشاننده[2] و رها کردن مولفه های زیرین غیر قابل دسترس, این کار عملی خواهد بود . در نتیجه پیاده سازی  لایه نازکی از SOAP/WSDL/UDDI  بالای برنامه کاربردی موجود یا مولفه هایی که سرویسهای وب را تحقق می بخشند , تا حد گسترده ای در صنعت نرم افزار تجربه شد . اما تا به حال روش مناسبی برای ایجاد برنامه های کاربردی تجاری قدرتمند وجود ندارد . اگرچه طبیعت مولفه ها مناسب استفاده از آنها به عنوان سرویس وب  می باشد , در بیشتر موارد اینطور نیست و برای طراحی مجدد و ارائه کارکرد مولفه ها به شیوه صحیح و از طریق سرویس وب نیازمند تلاش مضاعفی می باشیم[9] .


[1]  Service Oriented Architecture

[2]  Wrapper Services

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : اصول سرویس گرائی , سرویس گرائی و تشکیلات سازمانی , ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس , Providing a methodology for servicebased design , , پژوهش , شهرسازی‌ , معماری , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , , 181) لایه های سرویس , , 29 , , 1181) لایه سرویس کاربردی , , 32 , , 2181) لایه سرویس تجاری , , 34 ,

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر