امروز: چهارشنبه 26 تیر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

استفاده ازرابط ویندوز2000

استفاده ازرابط ویندوز2000 دسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 22 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5237 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 123

ویندوز 2000 به میزان زیادی به سمت شبكه گرایش پیداكرده است،ویژگیهایی را به همراه داردكه درساختارشبكه ،جدیدبه شمارمی آینداین حالت ممكن است موجب سردرگمی شود،زیرا ویژگیهای مزبوراز قابلیتهای اضافه شده به ویندوز به شمار نمی آیند،بلكه درهسته مركزی این سیستم عامل قرار گرفته اند ویژگیهایی مانند Active Directory ، Microsoft Management Consoleوسایر ویژگیه

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

استفاده ازرابط ویندوز2000

مقدمه

ویندوز 2000 به میزان زیادی به سمت شبكه گرایش پیداكرده است،ویژگیهایی را به همراه داردكه درساختارشبكه ،جدیدبه شمارمی آیند.این حالت ممكن است موجب سردرگمی شود،زیرا ویژگیهای مزبوراز قابلیتهای اضافه شده به ویندوز به شمار نمی آیند،بلكه درهسته مركزی این سیستم عامل قرار گرفته اند.

ویژگیهایی مانند Active Directory ، Microsoft Management Consoleوسایر ویژگیهای مدیریتی درابتدا موجب واهمه افرادمی شوند.درحقیقت بایدگفت زمانی كه برای یادگیری آنها اختصاص خواهیدداد،بسیارزیادمی باشد .

Windows 2000 Server نگارش جدید سیستم عامل شبكه ای مایكروسافت وجایگزین ویندوزNT است در فاز اولیه تولید آن با نام Windows NT Server 5.0 از آن یاد می شد، اما درهنگام انتشار به ویندوز 2000 تغییرنام داد  تقریبا تمامی جنبه های این سیستم عامل تغییر یافته است وویژگیهای قدیمی آن مورد بازنگری قرار گرفته اند تااستفاده ودرك آنها آسانتر گردد ،و هم چنین صدها ویژگی جدید به آن افزوده شده است .

وقتی كه Windows 2000 Server   قلب شبكه شماباشد ،میتوانید خدماتی راكه هرمؤسسه مدرن به آنهانیازدارد فراهم آورید :ذخیره فایل وچاپ،امنیت،دستیابی به اینترنت،پشتسبانی از سرویسگیرها،خدمات ارتباطی،ومجموعه ای از خدمات وپشتیبانی های كاربردی.

آنچه  Windows 2000 Server عرضه می كند

با انتشارسیستم عامل ویندوز 2000 مایكروسافت گام بزرگی در جهت این خواسته كه سرویسگر ویندوز NT استاندارد عملیات كامپیوتری مؤسسات شود،برداشته است .پروژه ویندوز 2000 یكی از بزرگترین پروژه های نرم افزاری بوده است كه تابه امروز به پایان رسیده است واگرچه تخمین های مربوط به میزان بزرگی آن  متفاوت از یكدیگراست ،اما برآورد می شود كه چیزی در حدود 40 تا 65 میلیون خط كدبرای آن نوشته شده باشد.بیش از 2000 برنامه نویس برروی این پروژه كاركرده اند .برای تولید Windows 2000 Srever  مشاركت فنی بین حدود 24 شركت صورت پذیرفته است.

         میزان تفاوت بین ویندوز NTنگارش 4.0 وwindows 2000  Server رامی توانیم با تفاوت بین ویندوز 3.1 وویندوز 95 مقایسه بكنیم.بیل گیتس دراین موردگفته است :ویندوز 2000 قابل ملاحظه ترین ارتقاءدر تاریخ مایكروسافت است.

        بسیاری از این مشاركت ها ،امكانات جدیدی رادر سیستم عامل فراهم آورده است كه از جمله آنها می توان به الحاق ذخیره سازی سلسله مراتبی اشاره كردكه باعث می شود فایل هایی كه كمتر مورد استفاده قرار میگیرد  به نوار منتقل شوند ودر هنگام لزوم بازیابی شوند.این كاربراساس محصول  High Groundانجام می شود.برخی از قابلیت ها باعث بهبود فن آوری شده است كه قبلا در نگارش هایی از سیستم عامل یادر بسته های اختیاری آن وجودداشته است ، نظیر الحاق عملیات چند جلسه ای مبتنی بر سرویسگر در Windows Terminal Services كه براساس كار مشتركی از مایكروسافت و Citrixاست.

         چیزهایی در Windows 2000 Server وجود دارد كه تقریبا باعث خوشحالی تمامی مدیران سیستم می شود ،ومایكروسافت امیدوار است كه با استفاده از آنها مشكلات ارتقاء سیستم عامل به اندازه قابل قبولی كاهش یابد.

         اگر از مدیران ویندوز NTبپرسیدكه بهترین جنبه ویندوز چیست وبهترین ویژگی كه آنها می خواهند در نسل بعدی سیستم عامل سرویسگر ویندوزببیند چه می باشد ،پاسخ پایداری وقابلیت اطمینان خواهد بود.ویژگی بعدی كه مدنظر خواهد بود سادگی مدیریت است،ومواردبعدی در این لیست ویژگیهای متعدد دیگری هستند كه در حین دوره شكل گیری این سیستم عامل توسط مایكروسافت برای جلب مشتریان مطرح گشته اند.

در حقیقت مایكروسافت تلاش زیادی را به خرج داده است تااینكه ویندوز 2000پایدارترباشد ، امكان متوقف گشتن آن در حین انجام عملیات كمتر شود ، وبا بسیاركمتربودن مواقعی كه نیاز به راه اندازی مجدد سیستم است، بیشتر قابل پیكربندی باشد. Jim Allchinیكی از مدیران مایكروسافت گفته است كه با وجودی كه در ویندوز  NT نگارش 4.0 لازم بود كه در 75 وضعیت مختلف سیستم عامل مجددا راه اندازی گردد ویندوز 2000 تنها دارای 5 وضعیت است كه درآنها باید چنین اقدامی صورت پذیرد .هر كسی كه تجربه ای در نصب و پیكر بندی ویندوز NTنگارش 4.0 داشته باشد از این تغییرات لذت خواهدبرد.تنها تغییر تنظیمات TCP\IP سرویسگر نیازبه راه اندازی مجدد سیستم عامل دارد..

           اگر چه Windows 2000 Sreverكاملا فا صله بین خودوویندوز 98رااز لحاظ خود پیكربندی برای سخت افزار نمی پوشاند، اما نسبت به نگارش های قبلی این سیستم عامل با استاندارد های اتصال واجرا(Plug and Play)سازگار تراست.وقتی كه كارت تصویر یا كارت صوتی سیستم خودرا در ویندوز 2000 سرور تغییر می دهیدمتعجب نگردید كه سیستم عامل پیكربندی جدید را می شناسد.ولیكن از آنجایی كه خاموش كردن سرویسگر كاری نیست كه به طور معمول انجام دهید،Windows 2000 Server در قابلیت های مدیریت برق سهولت چندا نی ایجاد نمی كند، اگر چه مایكروسافت ادعای پشتیبانی ازAdvanced configuration and power interface یاACPI رادارد.

         بهبودهای دیگری نیزبرای  پشتیبانی از سخت افزارهادرسیسیتم عامل ویندوز2000انجام شده است.اگرچه ویندوز NTپشتیبانی خارق العاده ای از دیسك گردان ها می كرد ، اما گاهی اوقات چاپگررنگی یااسكنرهایی وجودداشتندكه دركارباسیستم عامل دچارمشكل می شدند ویندوز2000 Windows Driver Modelیا WDMرابرای خود انتخاب كرده است كه به تولید كنندگان اجازه می دهد تنها تایك راه اندازهم برای ویندوز 98وهم برای ویندوز2000تولیدكنند.آن راه اندازبایدبرای هرسیستم عامل به طور مجزاترجمه گردد، اما اكنون حداقل كدآن دو یكی است.بنا براین تولید كنندگان وسایل جانبی اكنون دلگرم هستندونگهداری راه اندازهایی برای Windows 2000 Server راآسان یافته اند.نتیجه این سازگاری آن است كه ابزارهای جانبی بیشتری برای  ویندوز 2000 نسبت به دیگرسیستم های سرویسگر قابل دستیابی است.

مدیریت سرویسگر

بهبوددیگری كه مایكروسافت در سیستم عامل ویندوز 2000 ایجادكرده است،ساده تر بودن مدیریت ودرك است.جهت رسیدن به این هدف مایكروسافت ابزارهای مدیریتی را درون چار چوبی به نام Microsoft Management Consoleیا MMCباز نویسی كرده استMMC ابتدا درویندوز  NT نگارش 0/4در Option pack به همراه ابزارهای مربوط به مدیریت IIS پدیدار گشت.بنابراین در حالی كه چیزی در حدود 28 ابزار مدیریتی در ویندوز 2000 وجوددارد، بیشترآنهادر MMCجای گرفته اند وباوجودی كه ممكن است فرمان ها وتنظیمات آنها كاملا متفاوت باشند، اما همگی آنها  از لحاظ عملیاتی شبیه به هم هستند.

            تمامی ابزارهای مدیریتی كه كاربران ویندوز NT نگارش ./4 باآنها آشناهستند User manager,Server manager,Disk adminstrator,Evene viewerوبسیاری دیگربه صورت  MMCوجود دارند .حتی اتصالات اسم دار،اتصالات شماره گیری،اتصالات دستیابی ازراه دور،ودیگر مجاری ارتباطی به صورت MMC   وجوددارند.

        Windows 2000 Server دارای ویزاردهایی است كه مدیریت را آسان می سازد.بیشتر فرامین پیكربندی كه درابزارهای مدیریتی صادر میكنیدباعث باز شدن ویزاردی می گردند كه در طول انجام آن فرایند به شما كمك می نماید.همان طوری كه در این كتاب خواهید دید،صدها ویزارد وجود دارد، اگر ویزارد ها را دوست داشته باشید، از تغییراتی كه مایكروسافت ایجادكرده است لذت خواهید برد.

       این ویزاردها تنظیمات وانتخاب هایی را كه می توانید صورت دهید توضیح می دهند اما كمكی در فراگیری نحوه نصب وپیكربندی مؤلفه ها وسرویس های متعددی كه لازم است یك مدیر یا اپراتور سرویسگر ویندوز 2000 بداند ، نمی كنند.

جهت دریافت فایل کامل 

استفاده ازرابط ویندوز2000

لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

برچسب ها : استفاده ازرابط ویندوز2000 , , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , , مایكروسافت , Windows 2000 Srever , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , , Use Windows 2000 Connectivity

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر