امروز: دوشنبه 5 فروردین 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی دسته: برق ، الکترونیک و مخابرات
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3417 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43

امروزه موتورهایی كه برای كار با منبع یكفاز طرح می شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، كارخانه ها ، كارگاه ها و شركتهای تجارتی و غیره بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند موتورهای كوچك مخصوصاً با قدرت كسر اسب بخار كاربرد فراوان دارند بطوریكه پیشرفت محصولات جدید سازندگان سفینه های فضائی ، هواپیماها ، ماشینهای تجارتی ، ماشین های اب

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

خرید

موتورهای الکتریکی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

فصل 1- موتورهای القاء یكفاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1-1- ساختمان و طرز كار موتورهای القاء یكفاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

1-1-1- تئوری میدان دوگانه دوار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

1-1-2-تئوری میدانهای متقاطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1-2- موتور القاء یكفاز با راه اندازی خودبخود. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 8

1-3- موتور القاء با راه انداز خازنی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1-3-1- محاسبات سیم بندی موتورهای یكفاز با سیم بندی استارت موقت . . . . . . . . 11

1-3-2- محاسبه تعداد دور كلافهای موتورهای یكفاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1-4-انواع موتورها با خازن راه انداز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

1-5- موتور خازنی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1-5-1- موتور خازنی تك مقدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1-5-2-موتور خازنی دو مقدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .26  

1-6- موتورهای یكفاز با قطب چاكدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

فصل 2- موتورهایی كه از طریق رتور راه اندازی می شوند . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2-1- موتور های ریپولسیونی ( دفعی ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2-1-1-ساختمان موتور ریپولسیون  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 

2-1-2- اصل ریپولسیون. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2-1-3- موتور ریپولسیون جبرانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

2-1-4- موتور القاء با راه انداز ریپولسیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

2-1-5- موتور القاء - ریپولسیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2-2- موتور هایی سری جریان متناوب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2-2-1- موتور اونیورسال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

2-3- موتورهای سنكرون یكفاز بدون تحریك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2-3-1- موتور مقاومت مغناطیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

2-3-2- موتور سنكرون پسماندی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

مقدمه

امروزه موتورهایی كه برای كار با منبع یكفاز طرح می شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، كارخانه ها ، كارگاه ها و شركتهای تجارتی و غیره بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند .

موتورهای كوچك مخصوصاً با قدرت كسر اسب بخار كاربرد فراوان دارند بطوریكه پیشرفت محصولات جدید سازندگان سفینه های فضائی ، هواپیماها ، ماشینهای تجارتی ، ماشین های ابزار و غیره در سایه طرح موتورهای با قدرت كسر اسب بخار امكان پذیر می باشد.

چون لزوماً عملكرد و موارد استعمال موتورها بسیار گوناگون است صنعت تولید موتور در زمینه انواع چنین موتورهائی تكامل پیدا كرده بطوریكه برای هر زمینه ای طرحی موجود است.

موتورهای یكفاز را میتوان بسته به ساختمان و روش راه اندازیشان تقسیم بندی كرد .

1- موتورهای القاء- القاء یكفاز انشعابی- القاء یكفاز انشعابی خازنی- با قطب چاكدار

2- موتورهای ریپولسیون ( موتورهای القائی )

3- موتورهای سری جریان متناوب

4- موتورهای سنكرون بدون تحریك

در این مجموعه سعی بر این شده است كه ساختمان- طرز كار و كاربرد انواع موتورهای یكفاز تا حد نیاز دانشجویان كاردانی مورد بررسی قرار گیرد.

فصل یك: موتورهای القاء یكفاز

هدفهای رفتاری

در پایان این فصل از دانشجو انتظار میرود كه:

-         موتورهای القای یكفاز را نام ببرد

-         ساختمان, طرزكار, مشخصه گشتاور و كاربرد موتورهای القایی یك فاز را شرح دهد

-         از دو طریق تئوری میدان دوگانه دوار و میدانهای صلیبی عدم راه اندازی موتورهای القایی یكفاز بخودی خود را شرح دهد.

-         محاسبات سیم بندی موتورهای یكفاز با سیم بندی استارت موقت را انجام دهد.

-         قطر سیم اصلی و راه انداز موتورهای یكفاز استارت موقت را محاسبه كند.

-         آرایش كلافهای موتورهای یك فاز استارت موقت را ترسیم كند.

-         خازن مورد نیاز موتورهای یكفاز استارت موقت را محاسبه كند.

1-1- ساختمان و طرز كار موتورهای القاء یكفاز :

از نظر ساختمان این موتور كمابیش شبیه موتور القاء چند فاز است جز اینكه :

1- استاتور آن با سیم پیچی یكفاز مجهز شده است .

2- یك كلید گریز از مركز در بعضی موتور بكار رفته تا سیم پیچی راه اندازی را از مدار خارج كند . وقتی سیم پیچی استاتور از منبع یكفاز تغذیه می شود ، شاری ( میدان ) تولید می شود كه فقط متناوب است یعنی فقط در طول یك محور فضا متناوب است . این شار بطور سنكرون نمی چرخد بر خلاف استاتوری كه با منبع دو فاز یا سه فاز تغذیه می شود . شار متناوب یا ضربانی نمی تواند رتور قفس سنجابی را بگردش در آورد ( فقط شار گردان میتواند ) باین ترتیب موتور یكفاز خودش می تواند راه بیفتد .

بعد از مدت زمانی A و  Bباندازه  و  طبق شكل (b) 1 بچرخیده اند و فشار نتیجه آنها چنین خواهد بود :

پس از گذشت یك ربع سیكل گردش شارهای A و B طبق شكل (c)1 در خلاف جهت یكدیگر شده بطوریكه شار منتجر صفر است .
بعد از نیم سیكل شارهای A و B نتیجه  دارند . بعد از سه ربع سیكل مجدداً نتیجه آنها فر می شود شكل (c) 1 و بهمین ترتیب . اگر مقادیر شار نتیجه را بر حسی  بین صفر تا ْ360 رسم كنیم منحنی شكل 2 بدست می آید با این ترتیب می توان شار متناوبی را بدو شار دوار بادامنه نصف با سرعت سنكرون در جهات مخالف تجزیه كرد . با ید یا اوری كرد كه اگر نقوش رتور s نسبت به شار دوار راستگرد s باشد دوار چپ گرد (s-2) خواهد بود .

جهت دریافت فایل کامل  لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

خرید

برچسب ها : موتورهای القاء یكفاز , موتورهای الکتریکی , ساختمان و طرز كار موتورهای القاء یكفازموتور القاء با راه انداز ریپولسیون , , موتور القاء ریپولسیون , , موتور هایی سری جریان متناوب , , موتور اونیورسال , , تئوری میدان دوگانه دوار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , تئوری میدانهای متقاطع

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر