امروز: دوشنبه 5 فروردین 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

تفكیك نفت از گاز

تفكیك نفت از گاز دسته: نفت و گاز
بازدید: 55 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 49 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 80

كاوشهای باستان شناسی معلوم داشته كه ساكنین كشور ما از 5 تا 6 هزار سال پیش قیر را بعنوان ملاط در ساختن عمارات و یا برای نصب و بهم چسباندن جواهرات و ظروف سفالین یا اندود كردن كشتی ها و غیره بكار می برده اند

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

تفكیك گاز از نفت

عنوان                                                                                                           صفحه

تاریخچه نفت در ایران ...................................................................................  1

منشأ نفت ........................................................................................................  2

پس منشأ نفت چیست ...................................................................................  5

انواع نفتگیر ....................................................................................................  7

نفتگیر طاقدیس یا گنبدی ..............................................................................  8

نفتگیرگسسته ................................................................................................  9

نفگیر چینه ای ................................................................................................  9

فصل اول .........................................................................................................  10

تفکیک ..............................................................................................................  11

سطح مایع ......................................................................................................  13

تغییر درجه حرارت محیط و تأثیر آن در عمل تفكیك ................................  14

عملیات بهره برداری كلاً شامل نكات زیر است ...........................................  17

فصل دوم ........................................................................................................  18

علل بكاربردن دستگاه های تفكیك ...............................................................  19

فصل سوم .......................................................................................................  21

انواع مختلف دستگاهها ( ظروف ) جداكنندة نفت و گاز .............................  22

جدا كنندة افقـی تك مخزنـی ........................................................................  23

جداكننده های افقی دو مخزنی .....................................................................  23

دسته بندی جداكننده بر حسب تعداد موادی كه از هم جدا می كنند .........  26

ظروف تفكیك .................................................................................................  26

جدا كننده های   NATCO ...........................................................................  27

متعلقات یك جدا كننده ...................................................................................  28

فصل چهارم .....................................................................................................  30

تجهیزات و وسائل مكانیكی درون جدا كننده ..............................................  31

ورقه های محو كننده كف و مستقیم كننده جریان .....................................  32

محل وسیع تجمع مایع ..................................................................................  32

صفحات جدا كننده افقی ................................................................................  33             نم گیر     33                   

گرداب شکن .....................................................................................................  34

سیستم های کنترل کننده .............................................................................  34

کنترل سطح مایع ...........................................................................................  35

کنترل فشار .....................................................................................................  36

فصل پنجم ......................................................................................................  37

وسایل سنجش و کنترل ................................................................................  38

فصل ششم .....................................................................................................  43

شیرهای كنترل و ایمنی و چگونگی كار آنها ................................................  44

فصل هفتم .......................................................................................................  49

طریقه باز كردن چاه و بكار انداختن دستگاه تفكیك ..................................  50

فصل هشتم .....................................................................................................  53

جداكننده سرچاه  ...........................................................................................  54

فصل نهم .........................................................................................................  56

جدا كننده سر چاه و تلمبه های تقویتی ......................................................  57

دستگاه تفكیك سرچاه ...................................................................................  60

دستگاه كنترل كننده فشار جدا كننده ..........................................................  63

طریقه بكار انداختن جدا كننده و تلمبه ها ...................................................  64

سیستم هـــوا ...............................................................................................  67 

فصل دهم ........................................................................................................  69

جریان سیالات ................................................................................................  70

اختلاف سطح .................................................................................................  70

اختلاف فشار ..................................................................................................  70

حــــرارت ......................................................................................................  71 

تفكیك :

          هدف از عمل تفكیك جداكردن گاز از نفت بمنظور تقلیل فشار وبوجود آوردن امكاناتی است كه بتوان از نقطه نظر انتقال و صرفه جوئی اقتصادی درصد افزایش محصولات مورد انتظار را بیشتر نمود.

          در محل هائی كه فشار جریان نسبتاً زیاد است ، غالباً عمل تفكیك گاز از نفت در مراحل متعدد صورت می گیرد .

امروزه عمل تفكیك گاز و نفت معمولاً درچهار مرحله انجام میشود ، مواردی كه لازم است برای جداسازی گوگرد و یا آب موجود در نفت ، و نمك زدائی ، دستگاههای دیگری در كنار دستگاههای تفكیك قرار داد . البته در بعضی از كارخانه ها بعلت كمبود فشار نفت عملیات تفكیك در مراحل كمتری انجام میشود . در طرح سیستمی جهت انجام عمل تفكیك در مراحل كمتری انجام می شود . در طرح سیستمی جهت انجام عمل تفكیك باید مقدار جریان خروجی محصول چاه از منبع . وزن مخصوص و اوضاع منبع مانند فشار . درجه حرارت و میزان آب موجود در نفت و فشار عملیاتی دستگاههای تفكیك را می بایست در نظر داشت .

عواملی كه در امر تفكیك مؤثرند ، عبارتند از ، گنجایش جداكننده . اندازه شیرها و لوله های ورودی و خروجی نفت و گاز ، فشار عملی تفكیك ، ارتفاع سطح مایع و حرارت محیط اندازه یك جدا كننده و شكل هندسی و وسائلی كه درون آن بكار رفته میتواند در چگونگی عمل تفكیك مؤثر بوده و ظرفیت آنرا به نسبت تغییر دهد . و اندازه لوله و شیرهای ورودی و خروجی گازو نفت طوری انتخاب و تعبیه می شوند كه متناسب با ظرفیت دستگاه تفكیك باشند . بنابراین وقتی جدا كننده با ظرفیتی برای نفتی با خصوصیات معین سفارش داده شد ساخته می شود و در امر  بهره برداری از آن و چگونگی عمل تفكیك و میزان بهره دهی آن و عواملی چون فشار عملی ، سطح مایع و حرارت محیط می توانند مؤثر باشند .

دو عامل از عوامل ذكر شده را می توان با در نظر گرفتن G.O.R (نسبت گاز به نفت) و فشار جریان ، تنظیم و كنترل نمود : نگهداری ارتفاع سطح مایع و تنظیم و كنترل فشار .

سطح مایع :

یك ظرف را در نظر بگیرید كه از یك طرف مایع وارد آن شده و از سوی دیگر خارج شود و فرض كنید كه اندازة لوله های ورودی و خروجی آن یكی باشد

در صورتی كه لوله خروجی این ظرف بوسیله شیری بسته باشد و مایع را از طریق لوله ورودی وارد ظرف سازیم ، سطح مایع در ظرف تا حدی بالا خواهد رفت كه ظرف پر از مایع شود .

حال اگر شیر خروجی را باز و شیر ورودی آنرا ببندیم : سطح مایع در ظرف آنقدر پائین خواهد آمد تا ظرف خالی شود و چنانچه در ضمن خالی كردن ظرف و هنگامیكه سطح مایع به نیمة ظرف رسید ، شیر ورودی را هم باز كنیم بطوریكه مقدار مایع ورودی و خروجی مساوی شود ، سطح مایع در ظرف ثابت خواهد ماند مگر اینكه در مقدار مایع ورودی و یا خروجی تغییری داده شود . بنابراین میتوان سطح مایع را در ظرف با كم و زیاد كردن نفت ورودی ویا خروجی تغییر داد و یا كنترل نمود .

یكی دیگر از عواملی كه در كنترل و یا تغییر سطح مایع در ظرف مؤثر است ، نیروئی است كه اگر به سطح مایع وارد آید باعث ازدیاد سرعت و حركت ملكولی در لوله خروجی مایع خواهد شد . حال اگر بتوان چنین وضعیتی را با كم و یا زیاد كردن فشار بر سطح بوجود آورد ، نتیجتاً مایع كندتر ویا سریعتر از ظرف خارج خواهد شد و سطح مایع در ظرف تغییر خواهد كرد .

فشار علاوه بر نگهداری سطح مایع . خود میتواند در كیفیت و چگونگی گاز حاصله مؤثر باشد ، معمولاً گازهای سبكتر در فشارهای بالاتر و گازهای سنگین تر در فشارهای كمتر تفكیك می شوند.

تغییر درجه حرارت محیط و تأثیر آن در عمل تفكیك :

اگر در یك ظرف سربسته محتوی گاز ، درجه حرارت بالا رود سرعت مولكولها و فاصله مولكولی افزایش یافته و باعث ایجاد فشار بیشتری میگردد .

در مایعات مولكول ها بوسیله نیروهای جاذبة بین مولكولی باهم در تماس بوده و در عین حال دائماً در حركتند و بر روی هم می غلطند . این حركت و جنبش دائمی موجب میشود كه تعدادی از مولكول های سطح مایع كه از یك طرف آزاد هستند ، محیط را ترك كنند و از ظرف خارج شوند .

حال اگر یك ظرف سربسته دا در نظر بگیریم و قسمتی از آن را پر از مایع كنیم ، در صورت زیاد شدن درجه حرارت مایع ، حركت مولكولها سریعتر شده و مولكولهای بیشتری از سطح مایع خارج می شود . این مولكولها كه موجب ایجاد فاز گاز می شوند . در اثر برخورد بر جدار ظرف فشار بیشتری بوجود می آورند . بنابراین در صورتی كه حجم ثابت باشد فشار بخار مایع در درجه حرارت بالاتر بیشتر و در درجه حرارت پائین تر كمتر است .

مولكول های موجود در فاز گاز همیشه سعی دارند وارد محیط مایع شوند و بزرگترین عاملی كه می تواند در انجام این عمل مؤثر باشد ، كم شدن ناگهانی درجه حرارت است و در صورتی كه چنین وضعی پیش آید از حجم گاز كاسته شده و حجم مایع زیاد می شود .

در یك مرحله تفكیك نفت از گاز كه حجم جدا كننده ثابت است و فشار و سطح مایع آن در حد معینی تنظیم شده ، كم شدن ناگهانی درجه فشار دستگاه كم می شود برای نگه داشتن فشار باید از میزان گاز خروجی آن كم نمود و چون حجم مایع زیاد می شود . سطح مایع نیز بالا خواهد رفت وبرای برگرداندن سطح مایع به حالت اولیه می بایست مقدار مایع خروجی را بیشتر نمائیم . در مورد زیاد شدن حرارت محیط عكس این مسئله نیز صادق است .

در طرح ساختمان یك ظرف جدا كننده ، حداكثر مقدار گاز و نفتی را كه
می خواهند تفكیك كنند در نظر می گیرند و اندازة لوله و شیر خروجی گاز طوری طرح ریزی می شود كه بتواند ده درصد بیش از مقدار حداكثر گاز تفكیكی آن را از جدا كننده خارج نماید ، كه این خود به این دلیل است كه در صورت زیاد شدن درجه حرارت محیط و استفاده از حد اكثر ظرفیت . تفكیك كننده ، بتواند مانع ایجاد فشار بیشتر گردد و عمل تفكیك را دچار اشكال نسازد . در صورتیكه جداكننده ای در حال تفكیك گاز و نفت در حداكثر میزان تعیین شده باشد و ناگهان درجه حرارت محیط كم شود ، مقداری از مولكول های گاز در لوله ای كه نفت را از چاه به ظرف جداكننده هدایت می كند به مایع تبدیل شده و در نتیجه حجم مایع ورودی به دستگاه تفكیك زیاد شده و بعلت كم شدن مولكول های گاز فشار نیز كم می شود و سطح مایع در دستگاه بالا می رود و چون لوله و شیر خروجی نفت نمی تواند مایع را بیش از حد معین عبور دهد ، سطح نفت تا حدی بالا می رود كه اولاً عمل تفكیك بخوبی انجام نمی گیرد و ثانیاً مقداری از قطرات نفت همراه گاز از لوله خروجی گاز خارج می شود در چنین موردی حتماً می بایست از مقدار نفت ورودی بدستگاه تفكیك كاسته شود .

عملیات بهره برداری كلاً شامل نكات زیر است :

1-چگونگی استفاده از چاههای نفت و وسائل سر چاه

2-عملیات مربوط به لوله های انتقال نفت از سر چاه تا محل دستگاه تفكیك

3-عملیات جداسازی در محل تفكیك و عملیات مربوط به تلمبه ها

4-عملیات مربوط به لوله های انتقال نفت از كارخانه های مختلف تفكیك به خط انتقال اصلی

5-عملیات مربوط به خط انتقال اصلی

6-تلمبه خانه های تقویتی و عملیات مربوط به آنها

فصل دوم

-       علل بكاربردن دستگاههای تفكیك

علل بكاربردن دستگاه های تفكیك :

1-بیشتر چاه ها فاصله بسیار زیادی تا محل بارگیری یا پالایش دارند كه گاه این فاصله به صدها مایل می رسد ، لذا انتقال نفت در چنین مسافتی سبب می شود كه یا نفت كمتری به مقصد برسد یا محصول چاه بطور كلی جریان نیابد .

2-اگر نفت كه محتوی گاز با فشار زیاد است قبل از بارگیری وارد مخزن ذخیره شود خطرات زیادی را موجب خواهد شد .

3-مقدار بهره دهی هر چاه قبل از پیوستن به لولة چاههای دیگر می بایست اندازه گیری شود .

4-لازم است گاز و نفت را بطور جداگانه و در محل های مختلف مورد استفاده قرار داد یا بفروش رساند . لذا می بایست یك واحد بهره برداری را جهت جمع آوری نفت تعدادی از چاهها و انجام عمل تفكیك بنا نمود .

محل كارخانه تفكیك داوری انتخاب می شود كه نفت چاه برای رسیدن و وارد شدن به آن حداقل فاصلة ممكنه را طی كند تا بدین ترتیب مقاومت در مقابل جریان كم شده و افت فشار بحداقل ممكنه برسد و از چاه تا سرحد امكان استفاده شود .

سیالی كه از چاه های نفت بهره برداری می شود معمولاً بصورت دو فاز گاز و نفت یا سه فاز گاز و نفت و آب است . باید در نظر داشت كه گاز مورد بحث تحت فشار مخزن بصورت مایع بوده ودر اثر افت فشار مخزن تا سطح زمین از نفت جدا می شود . و این عمل تفكیك در مراحل مختلف ادامه می یابد تا فشار آن نزدیك فشار اتمسفر برسد .

چون هدف اصلی از بهره برداری از این نوع چاهها نفت خالص  می باشد بنابراین مواد ناخالص همراه نفت را باید از آن جدا نمود . برای انجام این كار از دستگاه های تفكیك استفاده می شود . معمولاً در دستگاههای تفكیك گاز را از نفت به آسانی می توان جدا نمود ولی آب هنوز همراه نفت در جریان خواهد بود . برای جداكردن آب از نفت از روشهای مخصوصی بنام نمك زدائی (DESALTING   PROCESS ) باید استفاده نمود . این دستگاهها اخیراً به عملیات بهره برداری اضافه شده و بطور جداگانه شرح داده است .

فصل سوم

-       انواع مختلف دستگاه های تفكیك

-       جداكننده های عمودی

-       جداكنندة افقی تك مخزنی

-       جداكنندة افقی دو مخزنی

-       دسته بندی جداكننده ها

-       ظروف تفكیك

-       جداكننده های NATCO

متعلقات یك جداكننده 

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : تفكیك گاز از نفت , تاریخچه نفت در ایران , انواع مختلف دستگاه های تفكیك , جداكننده های عمودی , جداكنندة افقی تك مخزنی , جداكنندة افقی دو مخزنی , دسته بندی جداكننده ها , ظروف تفكیك , جداكننده های NATCO , متعلقات یك جداكننده , عنوان صفحه , تاریخچه نفت در ایران 1 , منشأ نفت 2 , پس منش

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر