امروز: سه شنبه 29 مرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)

گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس) دسته: گزارش کارورزی
بازدید: 55 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 354 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

توجه به اهمیت رشد اقتصادی به عنوان وسیلهای برای رسیدن به رشد توسعه اجتماعی

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

خرید

گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)

فهرست مطالب

 1. 1.       اهداف کلی آموزش و پرورش:                                              صفحه ی                         3.4.5
 2. 2.       خط مشی کیفیت اداره آموزش و پرورش       صفحه ی                       6
 3. 3.   شرح وظایف پست سازمانی                                                               صفحه ی                          7.8.9.10.11                              
 4. 4.   نمودار سازمانی                                                                                                                       صفحه ی                      12
 5. 5.   حقوق و مزایا                                                                                                            صفحه ی                     13.14.15.16.17
 6. 6.   حیطه اختیارات،تفویض اختیار، سلسله مراتب،سطوح کارمندان        صفحه ی                                        18
 7. 7.   کارگزینی،آموزش کارمندان،حیطه نظارت،بحث ارگونومی،بهره وری                صفحه ی 19.20

اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مصوب ششصدوبیست و ششمین جلسه شورای عالی(30/7/1377)

کمال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رسیدن به قرب الهی است.این هدف غایی به اهداف زیر تقسیم می شود:

 • ·        اهداف اعتقادی:
 1. 1.       ایجاد زمینه لازم برای خودشناسی و خداشناسی و تقویت روحیهی حقیقت جویی.
 2. 2.       تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام و بسط بینش الهی براساس قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)

با مراعات اصولا 12و 13 قانون اساسی در مورد پیروان مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی.

 1. 3.       پرورش روحیهی پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان و اعمالاین حاکمیت در جامعه براساس اصل ولایت فقیه.
 • ·        اهداف اخلاقی:
 1. 1.       ترکیه و تهذیب نفس و رشد فضایل و مکارم اخلاقی براساس ایمان به خدا وتقوای اسلامی.
 2. 2.       پرورش روحیهی تعبد الهی والتزام عملی به احکام و آداب اسلامی.
 3. 3.       پرورش روحیهی اعتماد به نفس و استقلال شخصیت.
 4. 4.       تقویت احساس کرامت اخلاقی و برانگیختن عزت نفس.
 5. 5.       پرورش متعادل عواطف انسانی و همزیستی مسالمت آمیز.
 6. 6.       پرورش روحیهی نظم و انضباط..
 7. 7.       پرورش روحیهی مبارزه با بیکارگی،بطالت و مشاغل کاذب.
 • ·        اهداف علمی آموزشی:
 1. 1.       تقویت روحیهی تحقیق،تعقلوتفکر، بررسیوتعمق، نقد وابتکار.
 2. 2.       پرورش روحیهی تعلیم و تعلم و تربیت مستمر.
 3. 3.       شناختف پرورش و هدایت استعدادهای افراد در جهت اعتلای فرد و جامعه.
 4. 4.       شناخت اسرار جهان آفرینش و قوانین طبییعت به عنوان آیات الهی به منظور پیشبرد دانش و معرفت و تجارب بشری.
 5. 5.       ترویج زبان وخط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران وآموزش زبان عربی به منظور آشنایی با قرآن و معارف اسلامی.
 6. 6.       توسعه علوم و فنون ومهارتهای مورد نیاز فرد و جامعه.
 7. 7.       پرورش روحیهی کتابخوانی و مطالعه.
 8. 8.       پرورش روحیهی مشارکت و همکاری در فعالیتهای گروهی.
 • ·        اهداف فرهنگی هنری:
 1. 1.      شناخت، پرورش و هدایت ذوق و اسنعدادهای مختلف هنری و زیبایی شناسی.
 2. 2.      شناخت زیباییهای جهان آفرینش به عنوان مظاهر جمال الهی.
 3. 3.      شناخت هنر اسلامی و هنرهای ملی و جهانی مناسب.
 4. 4.      پرورش روحیهی حفظ میراث فرهنگی هنری و تاریخی.
 5. 5.      شناخت ادب فارسی به عنوان جلوهگاه ذوق هنر و مظهر وحدت ملی و اجتماعی کشور.
 6. 6.      شناخت فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه اسلامی ایران.
 7. 7.      تقویت روحیهی احتراز از رسوم منحط و خرافی.
 8. 8.      شناخت تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام، ایران و جهان با تأکید بر فرهنگ معاصر.
 • ·        اهداف اجتماعی:
 1. 1.       پرورش روحیهی پاسداری از قداست و روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی.
 2. 2.       پرورش روحیهی تحقق بخشیدن به قسط اسلامی و پاسداری از آن.
 3. 3.       پرورش روحیهی برادری و تعارن اسلامی و همبستگی ملی و فرهنگی و تقویت آن.
 4. 4.       پرورش روحیهی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای همگانی.
 5. 5.       پرورش روحیهی احترام به قانون و التزام به رعایت آن.
 6. 6.       پرورش روحیهی  نظم در روابط فردی و اجتماعی.
 7. 7.       پرورش روحیهی  مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیتهای دینی، فرهنگی و اجنماعی.
 8. 8.       تقویت روحیهی تولی و تیری.
 9. 9.       تقویت روحیهی گذشت ، فداکاری و ایثار در روابط اجتماعی.
 10. 10.      پرورش سعهی صدور تحمل آرای دیگران در برخورد اندیشهها.
 11. 11.      پرورش روحیهی احترام به شخصیت افراد و مراعات حقوق مادی و معنوی آنان.
 12. 12.      پرورش روحیهی  مقاومت در برابر تبلیغات سوء.
 • ·        اهداف زیستی:
 1. 1.       تأمین سلامت جسمی و بهداشتی روانی با فراهم ساختن شرایط مناسب.
 2. 2.       تقویت روحیهی رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست.
 3. 3.       پرورش روحیهی توجه به عنوان زمینهای برای رشد معنوی انسان.
 • ·        اهداف سیاسی:
 1. 1.       ارتقای بینش براساس اصل ولایت فقیه در زمینه های مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور.
 2. 2.       پرورش روحیهی اتحاد اسلامی بین مسلمانان و حمایت از حق طلبان، عدالتخواهان،مظلومان و مستضعفان جهان و تقویت روحیهی مبارزه با مستکبران، استثمارگران و ستمکاران براساس ارزشهای اسلامی.
 3. 3.       پرورش روحیهی پاسداری از استقلال همه جانبه کشور و نفی هرگونه ستمگری و ستمکشیو سلطهگری و سلطهپذیری.
 4. 4.       پرورش روحیهی سلحشوری به منظور حفظ کیان اسلام و تقویت بنیه دفاعی کشور.
 5. 5.       تقویت بینش سیاسی نسبت به مسائل ایران و جهان، بخصوص ممالک اسلامی و مللمحروم.
 6. 6.       شناخت ترفندهای استعمار و استکبار جهانی و ضرورت مبارزه با آن.
 • ·        اهداف اقتصادی:
 1. 1.      توجه به اهمیت رشد اقتصادی به عنوان وسیلهای برای رسیدن به رشد توسعه اجتماعی.
 2. 2.      شناخت ارزش و قداست کار و معاش حلال.
 3. 3.      مهارت بخشی و ایجاد آمادگی و علاقه جهت اشتغال مولد در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات.
 4. 4.      ایجاد روحیهی ساده زیستی، قناعت و پرهیز از هرگونه اسراف و مصرف زدگی تجمل گرایی.
 5. 5.      پرورش روحیهی انفاق و دستگیری از محرومان.

تقویت روحیهی عمل به احکام اقتصادی اسلام.

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

خرید

برچسب ها : گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس) , طرح توجیهی گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس) , دانلود گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس) , اداره آموزش و پرورش , گله‮دار(استان فارس) , شرح وظایف پست سازمانی , اهداف کلی آموزش و پرورش , کارگزینی , آموزش کارمندان , حیطه نظارت , بحث ارگونومی , بهره وری , ح

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر