امروز: سه شنبه 1 مرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی

مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی دسته: کشاورزی و زراعت
بازدید: 36 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 192 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 165

بطور كلی رشد و عملكرد محصولات زراعی گیاهان خودرو در یك منطقه تابعی از كلیه خواص محیطی و اثر متقابل آنها می باشد بنابر این خصوصیات جوی به شدت بر نوع موجودات زنده اعم از گیاهان و جانواران كه می توانند در آن منطقه رشد نمایند تأثیر می گذارند اقلیم و مجموعه عوامل محیطی در تعیین گونه و ارقام زراعی مناسب كشت هر منطقه و نیز در تعیین عملكرد حاصل از گیاهان

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

مقدمه.......................................................................................................................... 1

فصل اول : اقلیم شناسی منطقه

موقعیت جغرافیایی و دسترسی به محل اراضی......................................................... 3

شرایط اقلیمی منطقه طرح........................................................................................... 4

درجه حرارت

رطوبت نسبی

سرعت وزش باد

بارندگی

تبخیر و تعرق

ساعت آفتابی

فصل دوم: بررسی شرایط انسانی - کشاورزی موجود در منطقه

بررسی روند رشد جمعیت در محدوده سرشهید یعقوبی.......................................... 11

پیش بینی جمعیت شهرتربت حیدریه ......................................................................... 13

جمعیت روستایی منطقه تربت حیدریه........................................................................ 15

منابع آب موجود در منطقه......................................................................................... 18

منابع خاک.................................................................................................................. 23

دلایل انتخاب محصولات............................................................................................. 27

انتخاب نباتات زراعی در ارتباط با بخش دامداری..................................................... 31

فصل سوم: برآورد آب مورد نیاز گیاهان زراعی پیشنهادی

مقدمه.......................................................................................................................... 36

مراحل تعیین نیاز آبی ................................................................................................ 38

محاسبه آب مورد نیاز گیاهان و هیدرومدرل طراحی................................................ 42

 آب مورد نیاز واحد سطح......................................................................................... 43

تبخیر و تعرق پتانسیل(ETO) ................................................................................... 44

ضریب گیاهی (KC) .................................................................................................. 44

تبخیر و تعرق پتانسیل گیاهان(ETC)........................................................................ 45

باران موثر(Re) ......................................................................................................... 49

آب خالص مورد نیاز گیاهان ..................................................................................... 49

نیاز ناخالص آبیاری................................................................................................... 51

هیدرومدرل و بی طراحی........................................................................................... 55

روش آبیاری.............................................................................................................. 60

روشهای سنتی آبیاری............................................................................................... 61

روش آبیاری در آینده طرح....................................................................................... 63

برنامه زمانی کار شبکه آبیاری.................................................................................. 69

الگوی کشت پیشنهادی............................................................................................... 71

فصل چهارم: تکنولوژی کاشت و داشت و برداشت

گندم............................................................................................................................ 74

جو.............................................................................................................................. 78

نخود........................................................................................................................... 78

چغندر قند................................................................................................................... 81

پنبه............................................................................................................................. 89

یونجه.......................................................................................................................... 96

فصل پنجم: محاسبه تعداد ماشین آلات مورد نیاز

گندم............................................................................................................................ 102

جو.............................................................................................................................. 109

نخود........................................................................................................................... 114

چغندر قند................................................................................................................... 118

پنبه............................................................................................................................. 122

یونجه.......................................................................................................................... 127

فصل ششم: محاسبه هزینه ها

هزینه ثابت.................................................................................................................. 129

محاسبه هزینه های ثابت............................................................................................ 129

محاسبه سرمایه خرید ماشین آلات .......................................................................... 129

هزینه متغیر ............................................................................................................... 135

هزینه سوخت............................................................................................................. 135

هزینه روغن و فیلتر .................................................................................................. 137

هزینه تاسیسات و ساختمان های اداری ................................................................... 138

هزینه پرسنل ............................................................................................................. 139

محاسبه تعداد کامپیوتر و شبکه کامپیوتری .............................................................. 143

محاسبه هزینه های کلاسهای آموزشی..................................................................... 144

فصل هفتم: محاسبه درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی

نتیجه گیری ............................................................................................................... 149

منابع و ماخذ        152

مقدمه:

همانطور كه می دانیم جمعیت جهان رو به رشد می باشد و نیاز به مواد غذایی و سایر نیازمندی های زندگی كه به نحوی با محصولات كشاورزی وابستگی دارند افزایش یافته است. طبق آمارهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تا پایان سال 2050 میلادی جمعیت جهان به 10 میلیارد نفر خواهد رسید و با توجه به این فرایند رشد جمعیت جهان تأمین نیازهای غذایی این جمعیت جز با تكیه بر روش های پیشرفته كشاورزی و كشاورزی دقیق حاصل نمی گردد. به همین دلیل می باید پارامتر های افزایش و توسعه تولیدات كشاورزی را مورد بررسی قرار داد تا بتوان با بهره وری از كلیه مكانات ، سطح تولید را بالا برد.

امروزه كشورهای صنعتی دنیا ، مانند امریكا از كلیه روشهای جدید در زمینه كشاورزی نظیر سیستم مكان یابی جهانی GPS  و سایر تكنولوژی های ماهواره ای كاشت محصولات كشاورزی میزان بهره وری از زمین های كشاورزی را به حداكثر ممكن رسانده اند. و در این بین چنانچه كشورهای توسعه نیافته و جهان سوم همانند ایران خود را به این تكنیك های جدید روز مجهز نسازند دچار مشكلات عدیده ای خواهند شد.

یكی از عوامل تولید بیشتر محصولات كشاورزی ازدیاد سطح زیر كشت است این عامل با تسطیح اراضی ناهموار ، احیای زمین های بایر ، احداث و ساخت سد ، آبگیر ها و اجرای طرحهای آبخیز داری برای ذخیره سازی نزولات جوی می تواند تا حدود زیادی در تولید محصولات زراعی و دامی موثر باشد. و این كار جز با كاربرد ماشین های كشاورزی میسر نخواهد بود.

در هر صورت توجه به مقوله كشاورزی و مكانیزاسیون كشاورزی می تواند ما را در شكوفایی بیشتر تولیدات كشاورزی كمك نماید كه امید است در آینده نزدیك مسئولان امر كشاورزی به اهمیت آن پی ببرند.

پروژه حاضر طرح مكانیزه سد شهید یعقوبی است كه جه دستیابی به تولید بیشتر و تامین نیازهای غذایی منطقه تهیه شده است. این پروژه بر اساس روش های جدید تولید و بهره گیری از مكانیزاسیون و مدیریت كشاورزی و تحلیل های مهندسی می باشد.

در این پروژه اقلیم شناسی منطقه وضعیت آب و هوایی الگوی كشت جدول زمانی و ماشین های كشاورزی و در نهایت محاسبه هزینه های مختلف طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

 موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی به محل اراضی

اراضی مورد مطالعه و محدوده اجرای پروژه سد شهید یعقوبی در ناحیه مركزی استان خراسان و در جنوب شرقی شهرستان تربت حیدریه قرار دارد. اراضی تحت پوشش شبكه آبیاری در مختصات جغرافیایی 35 درجه و 5 دقیقه تا 35 درجه و 10 دقیقه عرض شمالی و 59 درجه و 15 دقیقه تا 59 درجه و 28 دقیقه طول جغرافیایی شرقی دارد و ارتفاع متوسط اراضی از سطح دریا حدود 1150 متر است.

روستاهای ملك آباد ، احمد آباد ، محمد آباد ، كت ، سنگان ، باسفر و عباس آبادفراموشان در داخل اراضی پایاب سد قرار داشته و جزء روستاهای حقابه بر رودخانه می باشند.

در نقشه شماره 1 موقعیت كلی اراضی و شبكه آبیاری نسبت به محل سد و شهر تربت حیدریه نشان داده شده است. اراضی كشاورزی محدوده مطالعاتی ، در دو طرف مسیر طبیعی رودخانه كال سالار قرار دارند و دارای شیب جانبی به سمت این رودخانه می باشند. همچنین شیب عمومی منطقه حدود 13 در هزار بوده و جهت كلی آن شمالی جنوبی است.

شرایط اقلیمی منطقه طرح:

بطور كلی رشد و عملكرد محصولات زراعی گیاهان خودرو در یك منطقه تابعی از كلیه خواص محیطی و اثر متقابل آنها می باشد. بنابر این خصوصیات جوی به شدت بر نوع موجودات زنده اعم از گیاهان و جانواران كه می توانند در آن منطقه رشد نمایند تأثیر می گذارند. اقلیم و مجموعه عوامل محیطی در تعیین گونه و ارقام زراعی مناسب كشت هر منطقه و نیز در تعیین عملكرد حاصل از گیاهان نقش مهمی را بر عهده دارد. از مهمترین این عوامل می توان به درجه حرارت و میزان نوسانات آن در طی دوره رشد ، آب موجود در محیط رشد گیاه و رطوبت موجود در محیط رشد ریشه گیاه اشاره نمود.

ذیلاً به مهمترین عوامل اقلیمی در محل اراضی بطور مختصر اشاره شده است:

-         درجه حرارت:

با توجه به بررسی های انجام شده متوسط درجه حرارت سالانه در محل اراضی در حدود 5/15 درجه سانتی گراد است. متوسط درجه حرارت درطول دوره بارندگی منطقه حدود 9 درجه سانتی گراد و در طول دوره فصل زراعی حدود 19 درجه سانتی گراد برآورد شده است.

در بین ماههای مختلف سال دی ماه با متوسط 2/3 درجه سانتی گرادوتیرماه بامتوسط درجه حرارت 8/27 درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین وگرمترین ماههای سال هستند.

بدین ترتیب می توان مشاهده كرد كه فصل مرطوب منطقه با كاهش درجه حرارت همراه بوده و فصل زراعی خشك است. ازاینرو كشت و كار گیاهان زراعی تابستانه بدون آبیاری عملاً ناممكن است.

تعداد روزهای یخبندان در طول سال حدود 95 روز می باشد كه از اواخر آبان شروع شده و در حدود اواخر اسفند پایان می یابد بیشترین تعداد روزهای یخبندان در دی ماه مشاهده شده است. با توجه به این مطالب شروع فصل زراعی هر دوره آبیاری را می توان از اواخر اسفند ماه در نظر گرفت.

-    رطوبت نسبی:

میانگین رطوبت نسبی سالانه بر اساس اطلاعات موجود ایستگاه ملك آباد حدود 50 درصد برآورد شده است. دوره مرطوب سال ازحدودمهرماه تااواخر فروردین ماه ادامه دارد. در این دوره متوسط رطوبت نسبی ماهانه بین 60 تا 70 درصد می باشد. در ماههای خشك سال متوسط رطوبت نسبی حدود 40 تا 50 درصد است. متوسط حداكثر رطوبت نسبی ماهانه حدود 80 درصد و متوسط حداقل رطوبت حدود 30 درصد می باشد.

-         سرعت وزش باد:

حركت هوا یا وزش باد از جنبه های مختلف تنش مكانیكی بر بافت های نگهدارنده و استحكامی گیاه و همچنین تغییر میكروكلیمای سطح اندام سبزینه دار كه محل خروج بخار آب از گیاه می باشند اهمیت دارد. نوع اول كه غالباً در سرعت های زیاد باد اتفاق می افتد باعث شكنندگی ساقه ، ورس ، ریزش دانه و اندامهای اقتصادی گیاه و در نهایت موجب از بین رفتن گیاه می شود. تاثیر نوع دوم وزش باد باعث افزایش نیاز آبی گیاه می شود. بنحوی كه در محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل نیز دخالت داده می شود.

بطور كلی جهت جریان باد غالب در منطقه تربت حیدریه در ماههای نوامبر و دسامبر ، جنوبی و در ماه فوریه شمالی و در بقیه ماههای سال ، شمال شرقی می باشد. قسمت اعظم باد در فصول بهار و تابستان می وزد و در فصل پائیز و زمستان درصد بادهای آرام زیاد می باشد. برای تعیین سرعت باد از آمار ایستگاه تربت حیدریه استفاده شده كه نتایج بشرح جدول 1 می باشد. با توجه به جدول سرعت متوسط سالانه وزش باد در منطقه برابر 9/1 متر در ثانیه است كه در ماههای مختلف سال تغییر زیادی در آن مشاهده نمی شود.

-         بارندگی:

بهترین عاملی كه بطور مستقیم در تامین نیاز آبی گیاهان دخالت دارد بارندگی می باشد نزولات جوی در محل اراضی كشاورزی عمدتاً شامل باران است. اراضی پایاب رودخانه كال سالار و سد شهید یعقوبی دارای اقلیم خشك و سرد می باشد. زمستان های نسبتاً سرد و همراه با بارندگی و تابستان های گرم و خشك از خصوصیات بارزاقلیمی این منطقه است. متوسط بارندگی سالانه دراراضی دشت حدود 260 میلی متر در سال برآورد شده است كه بخش اعظم آن در زمستان نازل می شود

جهت دریافت فایل مکانیزاسیون سد شهید یعقوبیلطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی , طرح توجیهی مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی , دانلود مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی , مکانیزاسیون , سد شهید یعقوبی , تکنولوژی کاشت و داشت و برداشت , اقلیم شناسی منطقه , سد , بررسی شرایط انسانی کشاورزی موجود در منطقه , محاسبه هزینه ها , هزینه تاسیسات و ساختمان های اداری , محاسبه درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی , موقعیت جغرافیایی و راه دست

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر