امروز: سه شنبه 1 مرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

تحقیق سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی

تحقیق سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی دسته: مدیریت
بازدید: 36 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 366 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 70

این تحقیق در مورد سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی در 70 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی،تولید به موقع،تولید به هنگام،JUST IN TIME،JIT،عناصر تولید به موقع،پیش نیازهای یك برنامه JIT،مدیریت تولیدی JIT،عامل زمان و سرعت در JIT،اندازه گیری كارایی در JIT،انواع سیستمهای تولی

قیمت فایل فقط 6,550 تومان

خرید

تحقیق سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی

این تحقیق در مورد سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی در 70 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی،تولید به موقع،تولید به هنگام،JUST IN TIME،JIT،عناصر تولید به موقع،پیش نیازهای یك برنامه JIT،مدیریت تولیدی JIT،عامل زمان و سرعت در JIT،اندازه گیری كارایی در JIT،انواع سیستمهای تولید، برنامه ریزی سیستم JIT،اهداف سیستم کنترل کششی در مدیریت،مدیریت زمان، و... می باشد.

فهرست

تاریخچه ی تولید به موقع.. 4

عناصر تولید به موقع.. 5

اهداف اصلی تولید به موقع.. 5

محدودیتهای سیستم تولید به موقع.. 6

پیش نیازهای یك برنامه JIT. 6

برنامه ریزی سیستم تولید به موقع.. 7

رویكردها و اصول سیستم تولیدی JIT. 7

رویكرد مدیریت تولیدی JIT. 8

رویكرد مدیریت موجودی های JIT. 8

رویكرد مدیریت كیفیت سیستم JIT. 9

عامل زمان و سرعت در JIT. 10

مدیریت كارخانه برای تولید بموقع.. 11

اندازه گیری كارایی در JIT. 12

دلایل اصلی دشواری‏های طراحی سیستم برنامه‏ریزی و کنترل تولید. 13

تولید به‏ هنگام just in time:JIT. 13

ناکارایی‏هایی که منجر به نگهداری موجودی می‏شوند عبارتند از: 13

مرور 15

تاخیردر شروع و بهینه‌سازی آن.. 16

تاریخچه. 17

تاریخچه. 18

فلسفه به موقع.. 20

موجودی.. 21

نوسانات قیمت و کیفیت... 21

تأثیرات... 21

مزیت‌ها 22

سودهای اصلی سر-وقتی: 22

انواع سیستمهای تولید. 24

فشار در مقابل کشش.... 24

کانبان.. 24

پیش شرط های اجرای سیستم کانبان.. 25

تعریف عمومی JIT. 27

تعریف JIT از نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA): 27

چرا برخی شرکت ها از سیستم JIT استفاده می کنند؟ 27

تفاوت موجودی های سیستم کلاسیک با سیستم JIT. 28

نگرش کلاسیک به موجودی ها 28

نگرش سیستم JIT به موجودی ها 28

عناصر و ویژگی های عمده ی سیستم JIT در فرآیند تولید. 28

اهداف اجرای یک سیستم JIT. 30

مزایای سیستم JIT در تولید. 31

ساختار برنامه ریزی سیستم JIT. 31

اندازه گیری كارایی در سیستم JIT. 32

حسابداری سیستم JIT. 32

برخی از شرکت های بزرگی که در حال حاضر از سیستم JIT استفاده می کنند ، عبارتند از: 33

نتیجه گیری.. 33

سیستم کششی.. 35

اهداف سیستم کنترل کششی.. 36

روش های کاری استاندارد: 41

محدودیتهای JIT : 50

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time ) چیست... 53

تعریف JIT از نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA): 62

تفاوت موجودی های سیستم کلاسیک با سیستم JIT. 63

نگرش سیستم JIT به موجودی ها 63

عناصر و ویژگی های عمده ی سیستم JIT در فرآیند تولید. 64

ساختار برنامه ریزی سیستم JIT. 66

اندازه گیری كارایی در سیستم JIT. 67

حسابداری سیستم JIT. 67

تاریخچه ی تولید به موقع

تولید به موقع یك فلسفه ی مدیریت ژاپنی است كه از اوایل دهه ی 1970 در بسیاری از مؤسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرار گرفت . این فلسفه نخستین بارتوسط تائیچی اونو در شركت تویوتا به عنوان ابزاری برای بر آورده ساختن خواسته یمشتری با حداقل تاخیر معرفی و به كار گرفته شد . به همین دلیل ، تائیچی اونو اغلب پدر سیستم تولید بهنگام نامیده می شود .

كارخانجات تولید تویوتا اولین محلی بودند كه نظام تولید بهنگام در آنها مطرح گردید . این سیستم در طول بحران نفتی سال 1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت و پس از آن توسط بسیاری از سازمانهای دیگر انتخاب گردید .

شوك نفتی و كاهش فزاینده ی سایر منابع طبیعی ، محرك اصلی انتخاب سراسری سیستم تولید بموقع بود . تویوتا توانست از طریق یك روش مدیریتی متفاوت با آنچه كه در زمان خود مرسوم بود چالشهای روز افزون برای بقا را پشت سر بگذارد . اینروش بر روی افراد ، كارخانجات و سیستمها متمركز بود . تویوتا فهمیده بود كه سیستم تولید بموقع تنها زمانی موفق خواهد شد كه هر فرد در سازمان در اجرای آن مشاركت داشته باشد و كارخانه و فرایندها برای حداكثر ستانده و بهره وری سازماندهی شوند و برنامه های كیفیت تولید برای برآورده ساختن تقاضای واقعی زمان بندی گردند .

اگرچه در آغاز كار این سیستم به عنوان روشی برای كاهش سطوح موجودیانبارهای ژاپنی مطرح بود ولی امروزه به یك فلسفه ی مدیریتی شامل مجموعه ای از علوم و در اختیار گرفتن یك سری جامع از اصول و تكنیكهای تولید گسترش یافته است .

عناصر تولید به موقع

تولید به موقع شامل اجزایی است كه باید با هم ادغام شوند تا به صورت هماهنگ جهت دستیابی به اهداف JIT عمل نمایند .

این اجزا در اصل شامل منابع انسانی ، خرید ، فرایند تولید ، برنامه ریزی و وظایف هماهنگی در یك سازمان می گردند .

مشاركت كاركنان : جلب حمایت و موافقت تمامی كاركنانی كه در دستیابی به اهداف سازمانی نقش دارند یك اصل كاملاً ضروری در موفقیت Just In Time است . حمایت و توافق می تواند از طریق سهامداران و مالكین شركت ، مدیریت ، دولت وسازمانهای كارگری و … جلب شود .

كارخانجات : برای ملحق شدن به سیستم تولید به موقع باید تغییرات بسیاری در كارخانجات ایجاد گردد . این تغییرات شامل تغییرات در جانمایی كارخانه ، سیستم كشش تقاضا ، كارگران چند مهارته ، كانبان ، خودكنترلی ، برنامه ریزی مواد مورد نیاز و بهبود مستمر و … هستند .

سیستمها : سیستمهای درون یك سازمان به تكنولوژی و فراینهای مورد استفاده برای ارتباط ، برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتها و مواد اولیه مورد استفاده در تولید اطلاق می شود .

دو نمونه از این سیستمها برنامه ریزی مواد مورد نیاز و برنامه ریزی منابع ساخت هستند .

در سیستم تولید به موقع ، كیفیت از اهمیت فزاینده ای برخوردار است و به همین دلیل بكارگیری كنترل كیفیت فراگیر یك جزء اضافه شده به Just In Time است .كیفیت فراگیر به معنی تاكید بر این نكته است كه محصول را باید از همان آغاز به طورسالم تولید نمود و این با روش سنتی بعد از وقوع ، تضاد قابل توجهی دارد .

اهداف اصلی تولید به موقع

برای تولید به موقع سه هدف اصلی وجود دارد كه این اهداف در ماهیت عمومی متجانس هستند و می توان آنها را در سازمانها و صنایع مختلف كه با یكدیگر تفاوت زیادی دارند انتخاب و به كار گرفت .

                    افزایش میزان بهره وری در فرایند تولید

                    افزایش توانایی سازمان برای رقابت با شركتهای رقیب و حفظ قابلیت رقابت در بلندمدت

                    كاهش سطح مواد ، زمان و كار در فرایند تولید

سه هدف عمومی بالا برای هر شركتی قابل اجرا هستند : ولی به هر حال ، چندین هدف دیگر نیز وجود دارند كه ممكن است مختص هر سازمان باشند . اهداف برای هرسازمان در اولویت و اهمیت آنها مختصر می شوند .این اهداف دارای طیف زمانی بلند و كوتاه مدت هستند و شامل موارد زیر می شوند :

شناسایی و پاسخگویی به نیازهای مشتری

تطبیق منطق كاری ژاپنی با هدف گذاری بهبود مستمر

طراحی كارخانه برای حداكثر بهره وری و سهولت تولید

هدف گذاری برای ارتباط هزینه كیفیت بهینه

كاهش اتلاف های غیر ضروری

جهت دریافت فایل کامل  لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 6,550 تومان

خرید

برچسب ها : سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی , تولید به موقع , تولید به هنگام , JUST IN TIME , JIT , عناصر تولید به موقع , پیش نیازهای یك برنامه JIT , مدیریت تولیدی JIT , عامل زمان و سرعت در JIT , اندازه گیری كارایی در JIT , انواع سیستمهای تولید , برنامه ریزی سیستم JIT , اهداف سیستم کنترل کششی در مدیریت , مدیریت زمان

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر