امروز: دوشنبه 31 تیر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2

مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 دسته: جزوه های درسی
بازدید: 41 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 75 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 57

مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

خرید

مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 در 57 صفحه ورد قابل ویرایشانواع كلمه:

كلمه در زبان عربی بر 3 قسم است: 1- اسم 2- فعل 3- حرف

1-   اسم: آن است كه به تنهایی در جمله معنا دارند و بدون داشتن زمان در جمله ایفا می‎شوند. مانند تلمیذ- رجل

اسم از لحاظ جنس و تعداد حروف به چهار دسته تقسیم می‎شوند.

1-   اسم یا مفرد، مثنی، جمع

2-   اسم یا مذكر، مونث

3-   اسم یا مجازی، حقیقی

4-   اسم یا معرفه، نكره

1- اسم مفرد: تنها بر یك نفر، یا یك شیء دلالت می‌كند مانند: مسلم، كتاب، رجل

مفرد هیچ علامت و نشانه ای ندارند.

2- مثنی: (تثنیه): بر 2 نفر یا دو شیء دلالت می‌كنند علامت آن در عربی (انِ، ینِ) به آخر مفرد مذكر است مانند: طالب                   طالبانِ ، طالبینِ

نكته: هرگاه بخواهیم از اسم مفرد مونث           مثنی مونث بسازیم از طریق زیر عمل می‌كنیم:

1-   ة گرد را از آخر آن حذف می كنیم.

                  مومنة           مؤمن           مومنت          مومنتانِ- مومنتینِ

2-   به جای آن (ت) می گذاریم.

3-   سپس علامت مثنی را به آخرش می افزائیم.

3- اسم جمع: بر بیش از 2 ، 3 نفر یا بیشتر دلالت می‌كنند.

1- جمع مذكر (سالم)

جمع بر 3 نوع است     2- جمع مونث (سالم)

                             3- جمع مكسر (تكسیر)

1-   جمع مذكر (سالم): علامت آن (ونَ - ینَ) به آخر اسم مفرد مذكر.

مانند: مسلم                مسلمونَ - مسلمینَ                   طالب               طالبونَ - طالبینَ2-   جمع مونث (سالم): علامت آن (اتِ) به آخر اسم مفرد مونث.

نكته: هیچگاه از مفرد مذكر، جمع مونث ساخته نمی‎شوند.

«طریقه ساختن اسم جمع مؤنث»

1-   جمع مونث: از مفرد مونث ساخته می‎شوند       

           مجتهدة              مجتهد             مجتهداتِبدین ترتیب

1-   ة گرد را از آخر آن حذف می كنیم.

2-   به جای آن نشانه جمع مونث (اتِ) به آخرش می افزائیم.

نكته: برخی از كلمات هستند كه با (ات) جمع بسته می‎شوند اگر با این وزنها بر جمع مكسر می باشند.


3-   جمع مكسر: (تكسیر)

وزنهای جمع مكسر عبارتند از:

1-   هر كلمه ای كه بر وزن (اَفْعالْ ، فَعُولْ) باشند جمع مكسرند.

نكته: هر كلمه با 3 حرف (ف ، ع ، ل) خلاصه می‎شوند كه جزء حروف اصلی نامیده می‎شوند.

حروف زائد: یك یا 2 حرف به 3 حرف اصلی اضافه شوند را حروف زائد گویند.

مانند:

اَشرار                 شرر= شرّ                         ذَنوُبْ                 ذنب2-   هر كلمه ای كه بر وزن (فِعالْ) باشند جمع مكسرند.

          عِبادْ               عَبدْ                        قبار               قبرنكته: دو كلمه ای از قبیل (ایّام - اسماء) این دو كلمه بر وزن جمع مكسر می روند اما برای مفرد پیدا كردن طبق (ف . ع . ل) مفردشان بدست نمی آیند كه مفردشان «یوم، اسم» می‎باشد.

3-   هر كلمه ای كه بر وزنهای زیر باشند جمع مكسرند.

وزن: «مَفاعِلْ ، مَفاعِیلْ ، اَفاعِلْ ، اَفاعِیلْ ، فَواعِلْ ، فَواعِیلْ ، فُعَلاء»

مثال:  مَساجِدْ ، مكاتیب ، اَكابِر ، اَقاریر ، شواعِرْ ، تواریخ ، شُعَراء

مفرد:  مَسْجِدْ  ، مَكْتَبْ  ،  كِبْرْ  ،   قدر  ،   شعر  ،   تاریخ  ،  شِعْر


اسم مذكر، مونث:

1-   اسم مذكر : بر جنس نر یا مذكر دلالت می كند، هیچ علامت و نشانه ای ندارند.

مانند : مسلم - علی - تلمیذ

2-   مونث : برجنس زن، یا یكی از نشانه های مونث را به خود دارا باشند مونث است.

نشانه های مونث عبارتند از:

1-   ـة گرد در آخر كلمه : شهادة - عالمة - مومنة

2-   كلیه اسمهای زن : مریم - زینب - …

3-   هر كلمه ای كه در آخر آن (ی: الف مقصوره) ، (اء : الف ممدوده) ذكر شوند مونث است.

مانند كبری- صغری- موسی- دنیا (دنیی)   ،     زهراء - حمیراء - شعیراء

4-   ت در فعل . در ماضی آخرین حرف، در مضارع به اولین حرف

ذَهَبَ              ذَهَبَتْ                      یَذْهَبُ             تَذْهَبُ5-   اعضای زوج بدن كه عبارتند از:

(یَدْ): دو دست    ،     (رِجْلْ): دوپا    ،    (الاذن): دوگوش    ،     (العین): دو چشم

6- اسامی شهرها و كشورها، قبایل، ایران، طهران، كویت، قریش

7- بیشتر جمع مكسر غیراشخاص: مَدارسْ، مَنازِلْ، مَكاتِبْ

8- كلماتی از قبیل: (شَمْس، نَفْس، الارضْ، حَربْ، بَیت، دار، نار) : مونث اند.


اسم مجازی، حقیقی

1- اسم حقیقی: به كلیه اسمهایی كه جاندار باشند چه انسان، چه حیوان، چه گیاه جاندار را اسم حقیقی گویند. جواد، الدیك، شجر)

2-   اسم مجازی: به كلیه اسمهایی‌كه جاندار نباشند اسم مجازی گویند مانندالجدار، قلم،‌ كتاب.

نكته: اسم مذكر، مونث خود بر چند شاخه تقسیم می‎شوند:1-   اسم مذكر: بر 2 نوع است:2-   اسم مونث خود بر 4 نوع است:

1-   مونث حقیقی : آن است كه علامت مونث را به خود داشته باشند و جاندار

    مانند: دجاجة - فاطمة - لیلی

2-   مونث مجازی: آن است كه علامت مونث داشته باشند و بی جان.

مانند: محفظة (كیف)، منضدة (میز)، املاء ، انشاء ، عاشوراء ، تاسوعاء

3- مونث لفظی : آن است كه علامت مونث را به خود داشته باشند اما در واقع بر جنس مذكر دلالت كنند. مثل : موسی، معاویة، حمزة ، مصطفی، طلحة

4-   مونث معنوی : آن است كه علامت مونث نداشته باشند اما در واقع خودشان مونث اند.

    مانند: الام (مادر) ، أختْ (خواهر) ، بنت (دختر)

نكته: اعضای زوج بدن، اسامی شهرها و كشورها و كلماتی استثناء از قبیل:

«شَمسْ ، نَفسْ ، الارضْ ، حربْ ، بیت ، دار ، نار» مونث معنوی به شمار می روند.

اسم منصرف و غیرمنصرف (ممنوع من الصرف)

1-   اسم منصرف : اسمی است كه بعد از حرف جر كسره و تنوین را به خود بپذیرند

    سَلَّمْتُ علی رجلٍٍ

نكته: كلیه ضمایر، موصول، اشاره، استفهام، منصرف محسوب می‎شوند.

2- اسم غیرمنصرف: آن است كه بعد از حرف‌جر كسره و تنوین جر به خود نمی‌پذیرند بلكه به جای كسره (  ِ  ) فتحه (  َ  ) به خود می‌گیرند وآن اگر با نشانه‌های غیرمنصرف زیر باشند.

نشانه های غیرمنصرف عبارتند از:

1-   كلیه اسمهای عَلَمْ مونث: فاطمه، مریم، زینب

2-   عَلَمْ غیرعربی: طهران، كورش، آرش

3-   هر كلمه ای كه در آخر آن (اء‌- ی) یعنی مونث لفظی باشند غیرمنصرف

4-   اسامی شهرها و كشورها: ایران، تبریز، مكّه

5-   اغلب صفتی كه بر وزنهای جمع مكسر بروند غیرمنصرف است.

وزنهای آن: مَفاعِلْ ، مَفاعیلْ ، اَفاعِلْ، اَفاعِیلْ، فواعِلْ، فواعِیلْ، فُعَلاء

      مانند: مَساجِدْ ، محاریب، اكابر ، اقاریر، شواعر، تواریخ، شُعراء

6-   صفت یا اسم عَلَم كه دارای الف و نون زائد باشد غیرمنصرف است.

مانند عطشان، رمضان، سلیمان

نكته:

7-   كلیه پیامبران غیرمنصرفند به جز: «محمد، نوح، هود، لوط، شعیب، شئیث» كه منصرفند.

نكته:

اگر در آخر وزن جمع مكسر با شرایط فوق «ة» باشند منصرف می باشند مانند اساتذة، تلامذة

«اسم ممدود الاخر، مقصورالاخر، منقوص الاخر، صحیح الاخر»

(1) اسم ممدود: اسمی كه در آخر آن (اء) ختم شوند را ممدودگویند: زهراء- حمیراء- شعیراء

(2) اسم مقصور: اسمی كه در بالای آن اسم یك الف كوتاه (ی) ختم شوند را مقصور گویند. موسی- عیسی- دنیا (دنیی)

(3) اسم منقوص: اسمی كه به (ی) آخر ماقبل كسره (  ِ  ) ختم شوند را منقوص گویند مانند: قاضِیْ، داعِیْ، شاكِیْ

(4) اسم صحیح الاخر: اسمی كه نه ممدود باشند، نه مقصور، نه منقوص باشند را صحیح‌الاخر گویند مانند رجل، المسلم، التلمیذ

نكته (1) :

اسم فاعل منقوص: اسمی كه به (ی) آخر ماقبل كسره باشد و بر وزن فاعل باشند را اسم‌فاعل‌منقوص گویند مانند شافِی- قاضِی- داعِی

سؤالات تجزیه فعل (التحلیل الصرفی)

حال كلمه را شناختیم كه فعل است درتجزیه فعل این موارد مورد سؤال قرار می‌گیرند.

1- چه نوع فعلی است (ماضی، مضارع، امر)

2- چه صیغه ای است (مفرد مذكر غائب، …)

3- ثلاثی مجرد است یا مزید (در صورت مزید بودن) از چه نوعی می باشند.

4- مبنی، معرب

5- لازم، متعدی

6- معلوم، مجهول

7- معتل، صحیح (در صورت معتل یا صحیح بودن) از چه نوعی می باشند.

یُهبُّ : فعل مضارع، مفرد مذكر غائب، ثلاثی مجرد

ناصروا: فعل ماضی، جمع مذكر غائب، ثلاثی مزید (مفاعله)

یَسْتكبرونَ: فعل مضارع، جمع مذكر غائب، ثلاثی مزید

اِذْهَبْی: فعل امر، مفرد مونث مخاطب، ثلاثی مزید

تَعَلَّمواْ: فعل امر، جمع مذكر مخاطب، ثلاثی مزید (تَفَعُّلْ)

نكته:

هرگاه فعل شرط یا جواب شرط ما به (ی) آخر ختم شده باشند و علاوه بر «ی» آخر به جواب شرط یك حرف عطف (فـ ) هم بچسبند جائز است آن حرف «ی» و «ف» را حذف كنیم و حرف قبل آن هر علامتی كه دارد ثابت باقی می ماند.

«هو یَعْصِیُ الله فیستولِیُ علیه الشیطان» با آوردن حروف شرط جمله این چنین می‎شود:

اِنْ یَعْصِ الله یستولِ علیه الشیطان

نكته:

هرگاه فعل شرط یا جواب شرط ما به صورت دو فعل ماضی باشد در ماضی حركت حرف آخر ساكن نمی‎شود همان حركت ثابت خود را می‎گیرد فقط نقش تركیب خود در جمله را می‎گیرد و فقط معنای فعل ماضی به مضارع تبدیل می‌شود.

هركس كه چاهی برای برادرش حفر كند اول خودش در آن می افتد.

      مَنْ    حَفَرَ   بِئراً  لِأَخیهِ  وَقَعَ  فیه5- حروف مشبهة بالفعل: عبارتند از «اِنَّ - اَنَّ - كَأَنَّ - لكِنَّ - لَیْتَ - لَعَلَّ» این حروف همیشه بر سر دو اسم داخل می‎شوند اسم اولی را (  َ  ) منصوب و اسم دومی را (  ُ  ) مرفوع می‌كنند كه اسم اولی در تركیب بعنوان اسم حروف مشبهة بالفعل و منصوب و اسم دوم در تركیب بعنوان خبر حروف مشبهة بالفعل و مرفوع می باشند.

نكته:

اقسام لا:

1-   لا نهی 2- لا نفی 3- لا نفی جنس

لا نهی و لا نفی هر دو بر سر فعل مضارع می آیند اگر آخر فعل مضارع (  ْ  ) بود لا، نهی است و اگر بعد از لا فعل مضارع بود هیچ تغییری در فعل صورت نگرفت لا نفی است : لا تَذْهَبُ

و اگر بعد از لا فعل نبود یعنی اسم بود (لا) لا نفی جنس است.

لاخیرَ فی الباطللانفی جنس
سوالات تجزیه حرف (التحلیل الصرفی)

1-   چه نوع حرفی است (حرف جر، …)       اِنَّ: حرف مشبهه بالفعل- عامل- مبنی بر فتحه

2-   عامل است یا غیرعامل                    فی: حرف جر- عامل- مبنی بر سكون

3-   مبنی بر چیست؟                          ال: حرف تعریف- غیرعامل- مبنی بر سكون

  ثُمَّ: حرف عطف- غیرعامل- مبنی بر فتحه

نكته : كلیه حروف چه عامل، چه غیرعال مبنی هستند.

تركیب (أعْرِبْ ، الاعرابْ)

مرفوع (   ُ  ) منصوب (  َ  ) مجرور (  ِ  ) مجزوم (  ْ  )

جهت دریافت فایل مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 , پروژه مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 , مقاله مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 , دانلود تحقیق مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 , مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 , مجموعه , نكته‌های كنكوری , عربی 1و2

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر