امروز: سه شنبه 1 مرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

تحقیق بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction

تحقیق بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction دسته: فنی و مهندسی
بازدید: 28 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 76 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 42

تحقیق بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

تحقیق بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست:

مقدمه................................................................................................................ 5

پاتو فیزیولوژی................................................................................................. 6

اتیولوژی .......................................................................................................... 9

عوامل خطر....................................................................................................... 10

تظاهرات بالینی.................................................................................................. 11

یافته های آزمایشگاهی .................................................................................... 13

تشخیص ........................................................................................................... 14

درمان .............................................................................................................. 15

عوارض............................................................................................................. 15

اپیدمیولوژی: .................................................................................................... 16

شیوع ................................................................................................................ 16

عوامل تعیین كننده وفور بیماری ..................................................................... 17

پیشگیری اولیه ................................................................................................. 24

پیشگیری ثانویه ............................................................................................... 24

پیشگیری ثالثیه ................................................................................................. 26

فرایند پرستاری ............................................................................................... 27

تغذیه ................................................................................................................ 34

آماردر جهان و ایران ...................................................................................... 38

آمار در بیمارستان شهید لبافی نژاد................................................................. 57

منابع.................................................................................................................. 78


مقدمه:

بیماری كرونر قلب سرآمد علل مرگ دركشورهای پیشرفته اقتصادی است بنابر این موضوع بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژیك می باشد این واژه كه با بیماری ایسكمیك قلب مترادف می باشد توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان «ناتوانی قلب ـ حاد یا مزمن ـ ناشی از كاهش یا توقف خونرسانی به میوكارد همراه با روند بیماری در سیستم سرخرگی كرونر» تعریف شده است. بیماری كرونر قلب معمولاً به مشابه تصلب یا آتروم (Atheroma) می باشد این حالت شامل رسوبات چربی در دیواره سرخرگ است كه به آهستگی اندازه آن زیاد شده و مجرای سرخرگ را تنگ می‌كند اینها ممكن است كلسیفیه شده یا زخمی شوند و سطح اولیه ای را برای  تشكیل ترومبوزفراهم آورند كه می توانند آمبولیزه شوند یا مجرا را مسدود نمایند. تنگی شدید سرخرگ به وسیله آتروم، ترومبوز و یا اسپاسم باعث ایسكمی و انفاركتوس ناحیه ای از میوكارد می شود كه زمینه ساز آریتمی های كشنده قلبی است.

انواع بیماریهای كرونر قلب شامل موارد زیر می باشد: (Athero Sclrosis)

1ـ آترواسكلروز: پاسخ فیبروپرولیفراتیو التهابی به آسیبهای وارده به آندوتلیوم عروق كه در واقع یك اصطلاح كلی برای ضخیم و سخت شدن دیواره شریانی می باشد.

2ـ آنژین صدری: (Angina pectoris)

عبارت است از یك سندرم بالینی به علت ایسكمی میوكارد كه با جملات ناراحتی یا احساس فشار در ناحیه جلوی قلبی مشخص می گردد به طور تیپیك با فعالیت تشدید یافته  و با استراحت یا نیتروگلیسیرین  زیر زبانی تسكین پیدا می‌كند كه خود آنژین به سه دسته تقسیم می شود كه عبارتند از:

a ـ آنژین پایدار (Stable Angina)

b ـ آنژین ناپایدار (Unstable Angina)

c ـ آنژین پرینز متال یا واریانت (Prinz metals Angina  or Variant Angina)

3ـ انفاركتوس میوكارد

انفاركتوس میود كارد(MI ) Myocardial infarction

تعریف: عبارت است از نكروز ایسكمیك میو كارد كه معمولاً در اثر كاهش ناگهانی جریان خون كرونری سگمانی از میوكارد به وجود می آید این بیماری به بیماری كرونر قلب اختصاص دارد.

پاتو فیزیولوژی:

انفاركتوس میو كارد عموماً زمانی رخ می‌دهد كه پس از بروز انسداد ترومیوتیك در یكی از شریانهای كاروتید جریان خون كرونری به طور ناگهانی مختل می گردد. تنگی شدید اما با گسترش كند شریانهای كرونری معمولاً زمینه ساز بروز انفاركتوس حاد نیست در عوض ترمبوز شریان كاروتید به طور سریع ودر محل آسیب عروقی باعث انفاركتوس حاد می شود در بیشتر موارد انفاركتوس زمانی پدید می آید كه یك پلاك آترواسكلروتیك دچار پارگی شده یا زخمی می گردد كه در این مواقع در محل پارگی یك ترومبوز دیواره ای تشكیل شده و سبب انسداد شریان كرونری می شود. اصولاً MI یك بیماری بطن چپ است و لی آسیب حاصل می تواند به بطن راست یا دهلیزها نیز گسترش یابد. معمولاً انفاركتوس بطن راست از انسداد شریان كرونری راست یا شریان سیركمفلكس چپ ناشی می شود. و با فشار پرشدگی بالای بطن راست مشخص می گردد و غالباً با ركورژ یتاسیون شدید دریچه تری كوسپید و برون ده قلبی پایین همراه است. در هر بیمار دچار انفاركتوس تحتانی ـ خلفی وهیپوتانسیون یا شوك و Jvp برجسته باید انفاركتوس بطن راست را در نظر داشت. در انفاركتوس های ترانس مورال تمام ضخامت میوكارد از اپیكارد تا آندو كارد درگیر می شود و در روی ECG با امواجQ  غیر طبیعی مشخص می گردد. انفاركتوس های غیر ترانس مورال یاساب آندوكارد از عرض جدار بطن تجاوز نكرده و فقط در سگمان ST و موج T  ناهنجاری ایجاد می كنند . انفاركتوس های ساب آندوكارد معولاً  داخلی میوكارد را در گیر می كند. آنجا كه فشار وارده بر جدار بیشتر بوده و جریان خون میوكارد در مقابل تغییرات به دنبال گردش خون قابلیت آسیب پذیری بیشتری دارد. هم چنین ممكن است به دنبال هیپوتانسیون طولانی به هر علت نیز انفاركتوس ساب آندوكارد اتفاق افتد از آنجا یی كه  نمی توان به طور بالینی وسعت آناتومیك نكروز را تعیین كرد لذا انفاركتها را از لحاظ الكتروفیزیولوژی به انواع (Q-wave) و(non Q wave) تقسیم می كنند.

می توان از روی میزان و طول مدت افزایش CK  حجم  میو كارد آسیب  دیده  را تخمین زد. توانایی قلب درجهت ادامه عملكرد خویش به عنوان یك پمپ مستقیماً به میزان آسیب میوكارد بستگی دارد بنابراین بررسی های حاصل از اتوپسی نشان میدهد كه كسانی كه به علت شوك كاردیوژنیك فوت می‌كنند معولاً یك انفاركت یا مجموعه ای از اسكار و انفاركت جدید دارند كه بیش از 50% توده بطن چپ را درگیر كرده است به علاوه انفاركت های قدامی بزرگتر بوده و در مقایسه با انفاركتهای خلفی تحتانی پیش آگاهی بدی دارند. معمولاً انفاركتهای قدامی به علت انسداد درخت شریانی كرونری چپ مخصوصاً شریان نزولی ـ قدامی است. انفاركتهای خلفی ـ تحتانی بیان گر انسداد شریان كرونری راست یا انسداد شریان سیركمفلكس  چپ می باشد.        

درمان :

عمومی : استراحت در بستر طی 12 ساعت اول، اكسیژن، NPO یا رژیم مایعات صاف شده در 12 ساعت اول، شل كننده های مدفوع (Stool Softener)، كاهش درد (نیتراتها، مورفین)، كاهش اضطراب (ضد اضطراب)، مراقبت در مركز مراقبتهای ویژه قلبی (CCU)، نگهداری پتاسیم و منیزیم پلاسما در حد مطلوب.

جراحی : گرافت بای پس شریان كرونر (CABG)

دارو درمانی:

درمان دارویی انفاركتوس حاد: ترومبولیتیك ها، بلوك كننده های گیرنده بتا، مهار كنندة آنزیم تبدیل كننده آنژیوتا نسین (ACE).

سایر داروها: نیتراتها، آنتاگونیستهای كلسیم، منیزیم.

برای بهبود برادی كاردی شدید توام با هیپوتانسیون مصرف سولفات آتروپین وریدی توصیه می شود.

عوارض :

مربوط به انفاركتوس: اختلال كاركرد بطنی، كاهش حجم خون، شوك كاردیوژنیك، نارسایی شدید قلبی، نارسایی  دریچه میترال، آریتمی، تا كیكاردی بطنی، برادی كاردی سینوسی.

سایر عوارض: نارحتی عود كننده  قفسه سینه، پریكاردیت، ترمبو آمبولی.


اپید میولوژی :

بیماری قلبی ـ عروقی بالاترین درصد مرگ و میر به خود اختصاص می‌دهد كه در این میان بیماری كرونر قلب سرآمد علل مرگهاست.

انفاركتوس میوكارد از شایع ترین تشخیصها در بیماران بستری در بیمارستان در كشورهای صنعتی می باشد.

شیوع:

در ایالات متحده حدود 5/1 میلیون مورد انفاركتوس میو كارد در هر سال رخ می‌دهد میزان مرگ و میر انفاركتوس حاد حدود 30% می باشد كه بیش از نیمی از موارد مرگ مربوط به زمانی است كه بیمار هنوز به بیمارستان نرسیده است.

در اكثر كشورهای غربی موارد مرگ منتسب به بیماری قلبی عروقی 50%  از كل مرگ و میر و بیماری كرونر قلب  این نسبت را تشكیل می‌دهد. اختلافات در میزان مرگ ومیر ناشی از بیماریهای كرونر به علل، مناطق، طبقات اجتماعی و گروه های قومی، سن و جنس بستگی دارد. بیماری كرونر قلب در میان سالی به طور بارزی مشكل مردان است خطر تجمعی مرگ ناشی از بیماری كرونر قلب در مردان تا سن 65 سال 9% و تاسن 75 سال 19% می باشد. از هر 25 بیماری كه از بیمارستان مرخص می شود یك نفر در طی سال اول پس از انفاركتوس می میرد.

      ·   اختلافات بین المللی

باوجود عمده بودن بیماری بعنوان یك علت مرگ، میزان مرگ ومیر در سطح بین المللی تفاوتهای زیادی دارد. این اختلافات ، اگر آمارهای ملی برای قسمت اعظم كشورهای آفریقایی ـ آسیایی موجود بود، می توانست زیادتر هم باشد زیرا بیماری كرونر قلب بیشتر با رفاه همراه است. به طور كلی، میزان مربوط به زنان و مردان بسیار متفاوت ولی تا حد زیادی بهم مربوط است. بالاترین میزان مرگ و میر در اثر بیماری كرونر در اروپای شمالی و كشورهای انگلیسی زبان بروز می‌كند در حالیكه میزان های مربوط به اروپای جنوبی بسیار كمتر بوده ودر ژاپن، با وجود آن كه یك كشور ثروتمند صنعتی است بی نهایت كم ا ست.

      ·   اختلافات منطقه ای

تفاوت های ملی در میزان مرگ و میر را می توان به اختلافات فرهنگی، هم درشیوة زندگی و هم تشخیص پزشكی نسبت داد. اختلافات منطقه ای در داخل یك كشور با سهولت كمتری قابل اغماض است برای مثال در بریتانیا تفاوت بسیاری بین جنوب شرقی و شمال غربی بامیزان كمی در بخش های جنوبی وجود دارد.

      ·   اختلافات زمانی

موارد مرگ ناشی از بیماری كرونر در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز اتفاق می افتد ولی بیشترین موارد در ساعات 10ـ 8 صبح و كمترین آنها در صبح های خیلی زود بروز می‌كند. بروز آن در روزهای دوشنبه نسبت به روزهای دیگر كمی بیشتر است. در كشورهای گرمسیر مرگ ناشی از بیماری كرونر در ماه های زمستان افزایش می یابد و این نوسانات را می توان به دروه های سرمای شدید ربط دارد ولی در موارد كمتر با امواج گرما نیز ربط دارد.

      ·   شغل، طبقه اجتماعی و گروه قومی

در جوامع مستعد بیماری های كرونر، تمام اقشار جامعه مستعد هستند. در طی دهه های 1950 و 1960 یك بیماری مربوط به «شیوة زندگی اجرایی» و كار جسمی به عنوان یك عامل محافظ، در نظر گرفته می شد. اما شواهد بدست آمده از منابع متعدد دال بر آن است كه كاركنان تخصصی و اجرایی كمتر از كاركنان سطح پایین مستعد هستند اختلافات فرهنگی و ژنتیك معمولاً همراه با هم هستند بطوریكه تفاوتهای نژادی در میزان استعداد به ابتلاء می تواند به هر یك از دو علت باشد. از این جهت اهمیت مطالعات مهاجرین مهم تلقی شده است. آمریكایی های سیاه پوست بیماری كرونر كمتری دارند هر چند هر چند كه این فاصله با سفید پوستان در حال از بین رفتن است.

      ·   میزان بروز، شیوع و سیر طبیعی

به علت تظاهرات مختلف بیماری، راههای بالقوه متفاوتی برای گزارش میزان بروز بیماری كرونر قلب در یك جمعیت وجود دارد. میزان بروز آشكار شیوع دورة بیماری به فراوانی معاینات وابسته است.پیشگیری ثانویه:

مجموعه ای از روشهای پیش گیری كننده ثانویه دست كم تا حدی مسئول ایجاد بهبودی در وضعیت مرگ ومیر و بروز عوارض دراز مدت به دنبال انفاركتوس میوكارد می باشد. درمان دراز مدت با داروهای ضد پلاكتی پس از بروز انفاركتوس منجر به كاهش خطر بروز انفاركتوس عود كننده، سكته مغزی، یا مرگ و میر قلبی ـ عروقی به میزان 25% می شود. علاوه بر این وقوع انفاركتوس در مصرف كنندگان طولانی مدت آسپرین كمتر است و بیشتر به صورت انفاركتوس بدون موجQ  می باشد. جهت جلوگیری از تغییر شكل بطنی و ایسكمی عود كننده در بیمارانی كه دچار نارسایی قلب هستند كاهش متوسط میزان Ejection Fraction كمی دارند یا دارای اختلال حركتی دیواره ای بزرگی هستند می بایست از مهار كننده های C،،B،A به طور نا محدود استفاده نمود استفاده عادی و طولانی مدت از B  بلوكرهای خوراكی برای دست كم دوساعت پس از انفاركتوس حاد میوكارد توسط مطالعات كنترل شده و یا پلاسبو حمایت شده و نشان داده شده است كه مصرف این داروها سبب كاهش مقادیر كلی مرگ و میر، مرگ ناگهانی و در بعضی موارد انفاركتوس مجدد می شود. بر خلاف آنها از آنتاگونیستهای كلسیم نباید به منظور پیش گیری استفاده شود. شواهد پیشنهاد می كنند كه وارفارین موجب مرگ و میر دیر رس و وقوع مجدد انفاركتوس پس از بروز انفاركتوس حاد میوكارد می گردد از آنجا كه تحقیقات مقایسه ای در مورد درمان با آسپرین و وارفارین چه به صورت جداگانه و چه با هم هنوز تكمیل نشده است. لذا بشترین پزشكان آسپرین را در تمام بیمارانی كه فاقد كنتراندیكاسیون هستند به طور معمول تجویز می نماید و وارفارین را جهت بیمارانی كه در خطر بروز آمبولی می باشند توصیه می‌كنند در زنان یائسه كه در دوره نقاهت پس از انفاركتوس میوكارد قرار دارند باید درمان جایگزین شونده با هورمون صورت گیرد البته تجویز این هورمونها می بایست با توجه به تمایل شخصی افراد و مسائلی چون احتمال كم بروز سرطان پستان توسط این داروها صورت گیرد.

پیشگیری ثالثیه :

اساس آن باز توانی است كه دارای سه مرحله می باشد.

مرحله اول: در زمان بستری است و شامل فعالیتهای در سطح پایین و آموزش اولیه بر اساس اولویتهای ضروری در مراقبت از خود است.

مرحله دوم: بعد از ترخیص بیمار است و متشكل از نظارت بر اعمال بیمار است ـ مشاوره مربوط به اصلاح شیوه زندگی در جهت كاهش عوامل خطر ـ پیش گیری از عوارض و بستری شدن مجدد.

مرحله سوم: بر حفظ ثبات قلبی ـ عروقی و شرایط بدنی به مدت طولانی متمركز است و بیمار معمولاً به صورت خود محوری در این مرحله است و نیاز به برنامه نظارت ندارد.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction , پروژه بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction , مقاله بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction , دانلود تحقیق بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction , بررسی اپیدمیولوژی Myocardial Infarction , اپیدمیولوژی , Myocardial Infarction

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر