امروز: سه شنبه 29 مرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر

مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر دسته: علوم انسانی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 58 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر در 71 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر در 71 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسئله .............................................................................................. 2

فصل دوم: ادبیات تحقیق

قسمت اول- گردشگری

مقدمه .................................................................................................................... 6

تعاریف گردشگری................................................................................................ 7

تعریف گردشگر..................................................................................................... 9

اركان صنعت گردشگری....................................................................................... 9

نقش زیرساخت‌ها در توسعه صنعت گردشگری ................................................. 10

موانع توسعه گردشگری ایران از نقطه نظرات مختلف......................................... 11

استان بوشهر و تقسیمات سیاسی آن .................................................................. 14

جغرافیای طبیعی استان بوشهر............................................................................. 18

جاذبه‌های گردشگری استان بوشهر..................................................................... 22

قسمت دوم- حمل و نقل

مقدمه .................................................................................................................... 30

حمل و نقل چیست؟ .............................................................................................. 31

ارتباط حمل و نقل و گردشگری............................................................................ 33

مدل مستقیم حمل و نقل......................................................................................... 34

عوامل موثر در توسعه حمل و نقل....................................................................... 36

اهمیت سرمایه گذاری در حمل و نقل .................................................................. 37

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه..................................................................................................................... 40

فرضیه‌های تحقیق.................................................................................................. 40

اهداف تحقیق.......................................................................................................... 41

روش تحقیق........................................................................................................... 41

خلاصه مراحل انجام تحقیق.................................................................................. 42

جامعه آماری......................................................................................................... 43

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

مقدمه..................................................................................................................... 51

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات............................................................................... 52

الف- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه مسافران.................................. 52

ب- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه كارشناسان................................ 55

پیشنهادات به مسئولین.......................................................................................... 56

پیوست‌ها
الف- منابع و مآخذ ............................... 60

ب- پرسش نامه‌ها................................................................................................. 62

اهمیت و ضرورت تحقیق

توسعه گردشگری استان بوشهر می‌تواند عاملی برای رشد و توسعه استان ذكر شود كه به اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی آن می‌توان اشاره كرد. وجود سواحل زیبا و هوای مطبوع این خطه از سرزمین مادر فصول سرد می‌تواند برای هر گردشگری، چه داخلی و چه خارجی جذاب باشد. اما استان بوشهر با داشتن این امتیاز كمتر از این توان بالقوه سود برده است. پس قطعاً‌ موانعی وجود دارد كه یكی از این موانع وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی استان و شبكه راههای آن می‌باشد.
هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق پاسخگویی به این سوال است كه آیا وضعیت موجود سیستم حمل و نقل زمینی یكی از موانع توسعه و رونق گردشگری به شمار می‌آید؟
فرضیه‌های تحقیق

-         فرضیه اصلی: وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

-         فرضیه فرعی (1): وصل نبودن استان بوشهر به شبكه راه‌آهن یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

-    فرضیه فرعی (2): وضعیت نامناسب شبكه‌راه‌های برون شهری استان یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

-    فرضیه فرعی (3): وضعیت نامناسب تأسیسات و خدمات جانبی راه‌های برون شهری استان یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.
روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و از نوع پیمایشی است.
روش جمع آوری اطلاعات

روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه، مصاحبه و منابع كتابخانه‌ای می‌باشد.
قلمرو تحقیق

قلمرو مكانی این تحقیق محدوده جغرافیایی استان بوشهر است و مسافران و كارشناسان سازمان میراث فرهنگی، قلمرو زمانی فروردین 85 می‌باشد.
جامعه و نمونه آماری

-         مسافران

-         كارشناسان
نتایج مورد انتظار تحقیق

توسعه حمل و نقل زمینی می‌تواند نقش مهمی را در توسعه گردشگری ایفا كند و برای دسترسی به هر مكان و جاذبه ای سیستم حمل و نقل به عنوان یك زیر ساخت مطرح و مهم است.مقدمه

یكی از زمینه‌های حركت از اقتصاد متكی به نفت، به اقتصاد غیر نفتی، تغییر ساختار اقتصادی كشور است و برای چنین تغییری نگرشی یكپارچه در ابعاد یكپارچه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مدیریتی ضروری به نظر می‌رسد. یكی از عرصه‌های تنوع، تنوع بخشی اقتصادی كشور با توجه به تنوع محیطی و مزیت‌های نسبی موجود، گردشگری است.

گردشگری امروزه در اغلب كشورها به ویژه كشورهای جهان سوم كلید اقتصاد بشمار می‌رود، تا جایی كه در این كشورها گردشگری بیش از سایر برنامه‌های توسعه در اولویت قرار گرفته است. تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی، مشكلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها و بویژه شهرهای بزرگ، افزایش بهره‌ وری نیروی انسانی، اشتغال‌زایی، تكامل فرهنگ‌ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از دغدغه‌هایی است كه جهان سوم با آن روبرو است و هر یك از كشورها در هر سطحی از توسعه تلاش می‌كنند تا پاسخی مناسب به دغدغه‌های مذكور بدهند.

در بین كشورهایی كه به تنوع بخشی اقتصاد روی آورده‌اند و می‌خواهند خود را از اقتصاد تك پایه‌ای برهانند، در جستجوی شناخت مزیت‌ها یا خلق آنها هستند. یكی از این مزیت‌ها، گردشگری است كه اغلب كشورها به ویژه كشورهایی كه به لحاظ موقعیت مكانی از این مزیت برخوردارند. در برنامه‌های ملی خود آنرا گنجانده‌اند با از این طریق بتوانند فرایند توسعه ملی خود را تكامل بخشند.

مسافرت و صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین و مهمترین صنعت در دنیای امروز به حساب می‌آید. بسیاری از كشورهای این صنعت پویا را به عنوان منبع درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی خود می‌دانند. بویژه كشورهای در حال توسعه، به توسعه گردشگری اهمیت بیشتری می‌دهند. (وای؛ 1377؛ ص 27)

توسعه گردشگری در هر پایه و برنامه‌ای كه در مورد توسعه باشد، عامل كلیدی بشمار می‌رود توسعه كشاورزی، صنعت و گردشگری از راه‌های مختلف ایجاد كسب و كار هستند و احتمالاً، توسعه گردشگری ساده‌ترین روش برای كسب وكار و در آمد در مقایسه با دو روش دیگر است. در كشور ما صنعت گردشگری از پتانسیل بالایی برخوردار است و اگر توجه خاصی به آن شود می‌تواند درآمد زیادی را عاید كشور كند.

تعریف گردشگری

امروزه گردشگری به عنوان یكی از پدیده‌های مهم زندگی اجتماعی بشر، از دیدگاه علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی، جغرافیا و مدیریت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر همین اساس تاكنون تعاریف متعددی از گردشگری به توجه به دیدگاه موضوعی هر یك از رشته‌ها، صورت گرفته است.

گردشگری از دیدگاه جامعه شناسی عبارت است از: مجموعه روابطی كه شخص گردشگر در محل اقامت موقت خود در مقصد، با انسان های ساكن در آن محل بوجود می‌آورد. در این تعریف صرفاً به روابط گردشگر و كلاً روابط انسانی توجه شده است در حالی كه جغرافی‌دانان در تعریف خود از گردشگری، عمدتاً بر رابطه گردشگران با مقصد و اقلیم متمركز می‌شوند. (كاظمی؛ 1381؛ ص 31)

در فرهنگ لغت گردشگری عبارت است از: مسافرت برای تفریح و سرگرمی و سفری كه در آن مسافر به مقصدی رفته و سپس به محل سكونت خود بر‌می‌گردد. در تعریف دیگری، گردشگری به سفر موقتی و كوتاه اطلاق شده كه ضمن آن گردشگر به منطقه‌ای خارج از محل سكونت و كار خود به منظور سیر و سیاحت سفر می‌كند.

نكات مهمی كه در كلیه‌ی تعاریف مشاهده می‌شود، جدا شدن فرد از محل كار و اقامت دائم خود، كوتاه و موقتی بودن سفر و انجام فعالیت‌هایی مانند بازدید، سرگرمی و تفریح در مدت سفر می‌باشد.

از نظر اقتصادی گردشگری نشان دهنده انتقال قدرت خرید از یك منطقه به منطقه دیگر است. (الوانی؛ 1373؛ ص 18، 19)

نهایتاً‌ اینكه گردشگری فعالیتی است چند رشته‌ای، چند مسئله‌ای، چند بخشی‌ و چند شكلی، چند رشته‌ای از این جهت كه گردشگری از رشته‌های اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی ، روان شناسی، جغرافیا، هتلداری، بازرگانی، راه و ساختمان و… استفاده می‌كند.

چند مسئله‌ای از این جهت كه با مسائل جغرافیایی، زیست محیطی، مالی و اقتصادی، فنی، انسانی، فرهنگی و آموزشی، حقوقی و سیاسی و امنیتی ارتباط دارد.

چند بخشی از این جهت كه در گردشگری، بخش‌های دولتی، نیمه دولتی، و خصوصی درگیر می‌باشند. چند شكلی از این جهت كه گردشگری از اشكال مختلف فرهنكی، ورزشی، كسب و كار، درمانی، اجتماعی، زیارتی، و استفاده از شیوه‌های مختلف حمل و نقل و تاسیسات اقامتی تشكیل می گردد. (عزیزی؛ 1378؛ ص 48)

تعریف گردشگر

گردشگر به كسی گفته می‌شود كه اقدام به مسافرت می نماید و مدت سفر او بیش از 24 ساعت و كمتر از یكسال است و سفر وی با انگیزه‌های تفریحی، استراحتی، فرهنگی، شركت در كنفرانس‌ها، سمینارها و مواردی مشابه صورت می‌گیرد. (WTO, 1997)

گردشگر به 2 بخش كلی تقسیم می‌گردد:

1) گردشگر داخلی: كسی است كه از محل اقامت خود حداقل 50 مایل دور شده و برای اهدافی از قبیل امور كاری، تفریحی، شخصی و استراحت در محلی اقامت گزیند. مدت اقامت وی می‌تودند از كمتر از یك شب یا بیشتر از آن باشد.

2) گردشگر خارجی: افراد ساكن یك كشور كه به خارج از آن كشور سفر می‌كنند.

اركان صنعت گردشگری

اركان صنعت گردشگری را تركیبی از فعالیت‌ها، خدمات و صنایع شكل می‌دهد. اركان صنعت گردشگری به قرار زیر است:

1)     آب و هوای استان:

الف- عوامل موثر بر آب و هوای استان

1-   عرض جغرافیایی: مدار رأس السرطان با سه درجه اختلاف از جنوبی‌ترین نقطه‌ی خلیج فارس می‌گذرد. این به این معنی است كه سواحل خلیج فارس در منطقه‌ای بسیار گرم قرار گرفته است. به این ترتیب، در استان بوشهر در فصل تابستان سیستم پرفشار جنب حاره حاكم می‌شود. در مقابل، تابش شدید آفتاب تابستانی، توان تبخیری این منطقه را بالا می‌برد.

2- ارتفاع از سطح دریا: در بوشهر با فاصله‌ی 200 كیلومتری از ساحل خلیج فارس، بدنه‌های پله مانند فلات ایران قرار دارد كه تقریباً از ساحل شروع می‌شود و تا حدود 2000 متری ارتفاع می‌یابد.

3- فاصله از دریا: در نوار ساحلی استان، اختلاف درجه‌ی حرارت بین شب و روز و فصول به علت نزدیكی به دریا كم است. افزایش رطوبت هوا از طریق بخار آب و حاكمیت رژیم‌ بادهای محلی از دیگر تاثیرات خلیج فارس است.

4-  جهت وزش‌بادها: جهت وزش بادها در وضعیت آب و هوای استان نقش عمده‌ای دارد. بادهای غربی، در ماه‌های سرد سال، استان بوشهر را مانند سایر نقاط ایران تحت تاثیر قرار می‌دهند. این بادها با عبور از خلیج فارس رطوبت زیادی جذب می‌كنند و باعث ریزش باران در استان می‌شوند.


ب- عناصر آب و هوایی

1)  فشار هوا: خلیج فارس به دلیل وضع جغرافیایی خود بین فلات ایران و عربستان، در زمستان و تابستان تحت تأثیر اقلیمی خارج از منطقه قرار می‌گیرد. این ناحیه در تابستان، تحت تأثیر سیستم پرفشار جنب حاره، آب و هوای گرم و خشكی دارد.

2)  درجه حرارت: استان بوشهر از دو بخش تشكیل شده؛ جلگه‌ای و كوهستانی. بخش وسیعی از استان را كوهستان فرا گرفته است وبخشی از آن وسعت كمتری دارد، جلگه‌ای است كه به علت مجاروت با آب‌های خلیج فارس، تحت تأثیر آب و هوای آن قرار می‌گیرد. گرم‌ترین ماه سال مرداد و سردترین ماه، دی است.

3)     پوشش گیاهی استان

وجود آب و هوای خشك و بیابانی و تبخیر زیاد در استان بوشهر باعث فقر نسبی پوشش گیاهی شده است. این امر در فصل تابستان كه بدون بارش است و حدود 7 ماه طول می‌كشد. كاملاً‌ چشمگیر است اما در فصل زمستان و به دنبال ریزش باران در جلگه‌ها و نواحی پایكوهی استان مناظر زیبایی از علفزارهای سرسبز و گل‌های وحشی خودرو دیده می‌شود. با توجه به مقدار بارش سالانه و میانگین دمای زیاد تابستان، در استان بوشهر گیاهان علفی یك ساله و بوته ای به طور طبیعی می‌رویند. این گیاهان معمولاً در فصل پاییز و زمستان روییده و رشد می‌كنند و در فصل بهار و تابستان با شدت گرفتن گرما و كاهش بارندگی به تدریج خشك می‌شوند و از بین می‌روند.

با توجه به مطالب ذكر شده، پوشش گیاهی استان را می‌توان به دو بخش تقسیم كرد: الف- جنگل‌ و درختزار؛ ب- مرتع.

الف- جنگل و درختزار: جنگل‌های استان بوشهر به 68000 هكتار، معادل 5/24% از سطح كل استان می‌رسد و شامل جوامع جنگلی كنار، گز، بادام و بنه و حرا می‌باشد. مهمترین جامعه گیاهی آن حرا می‌باشد كه به رویش‌های مانگرو معروف است و از نظر زیست محیطی اهمیت زیادی دارند.

ب- مساحت واقع استان بالغ بر 5/1 میلیون هكتار است. این مراتع غالباً‌ علوفه‌ی كمی دارند و از نوع مراتع بیابانی فقیر به شمار می‌رود.

جاذبه‌های گردشگری استان بوشهر

استان بوشهر از لحاظ آثار تاریخی و جغرافیایی جاذبه‌های متنوع و فراوانی برای گردشگری دارد. این جاذبه‌ها را به طور كلی می‌توان به دو گروه جاذبه های طبیعی و جاذبه های تاریخی و فرهنگی تقسیم كرد.

الف- جاذبه‌های طبیعی

دریا و سواحل: استان بوشهر ضمن دارا بودن طولانی ترین ساحل بیش از 620كیلومتر در خلیج فارس، به علت صخره‌ای بودن قسمتی از آن، زیباترین سواحل را نیز در كناره‌ی جنوب دارد.این سواحل به دلیل آب و هوای گرم و تا حدی ملایم در تمام فصل زمستان و قسمتی از فصول بهار و پاییز برای گذراندن اوقات فراغت مناسب است. در این میان سواحل بندر بوشهر به دلیل ماسه‌ای بودن، سواحل بندر طاهری به دلیل صخره‌ای بودن، و جزیره خارك به دلیل مرجانی بودن از زیبایی خیره‌كننده‌ای برخوردارند.

چشمه‌ها و آب‌های گرم معدنی: آب‌های معدنی یكی از عوامل توسعه گردشگری در هر ناحیه از استان بوشهر است و برخی از این‌ها خواص بهداشتی و درمانی دارند و در معالجه‌ی امراض پوستی و سایر بیمارها موثرند؛ از جمله چشمه آقا میر احمد اهرم، چشمه‌ی آب بابا، چشمه گوگردی اطراف دالكی و برخی دیگر كه سرچشمه‌ی رودها نیز هستند؛ مانند چشمه ‌های  بنیان و فاریاب كه سرچشمه‌ی رود اهرم را تشكیل می‌دهند.

جنگل‌های پراكنده در سواحل خلیج فارس: در كرانه‌ها و جزایر خلیج فارس و برخی از نواحی داخلی استان، جنگل‌های پراكنده‌ی گرمسیری مانند انجیر معابد، كنار یا سدر، بابل و كهور دیده می‌شود. از طرفی، سواحل جنوبی استان بوشهر شمالی‌ترین قسمت جنگل‌های حراست كه برای گردشگری جاذبه‌های فراوانی دارد.

جنگل‌های پراكنده‌ی خائیز اهرم: در میان كوه‌ها و دره‌های حاصل خیز اطراف اهرم علاوه بر چشمه‌ها و جویبارهای ناشی از آنها، جنگل‌های پراكنده، بنه، كنار و گردو و به صورت اهلی، درختان میوه مانند نارنگی، لیمو ترش و نخل چشم انداز زیبایی را بوجود آورده‌اند.

مناطق حفاظت شده: در استان بوشهر چهار منطقه‌ حفاظت شده وجود دارد كه هر كدام در نوع خود بی‌نظیرند؛ زیرا شرایط طبیعی آن‌ها چون كوهستان، دریا، رود، جنگل و بیشه‌زار، مناطق مساعدی برای زندگی گیاهی و جانوری را فراهم كرده است. این مناطق عبارت‌اند از:

1)     منطقه‌ی حفاظت شده مند؛ روستای بردخون شهرستان دیر

2)     خلیج نای بند؛ روستای چاه مبارك شهرستان كنگان

3)     حله؛ روستای كره‌بند شهرستان بوشهر

4)     شكارگاه كوه سیاه لاور؛ شهرستان دشتی

ب- جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی

این جاذبه‌ها شامل اماكن مقدس مذهبی و ‎آثار تاریخی می‌باشند كه از گذشته به جا مانده است و اهمیت خاص خود را دارد.

به طور كلی برای هر شهرستان می توان جاذبه های زیر را معرفی كرد. كه از اهمیت خاصی برخوردارند و با كاركردن بر روی این جاذبه ها می‌توان به توسعه و پیشرفت استان و كل كشور دست یافت:

شهرستان بوشهر

جاذبه های سیاحتی شهرستان بوشهر عبارت‌اند از: قلعه و آثار تاریخی ریشهر، گورستان انگلیسی‌ها، عمارت حاج رئیس، مسجد شیخ سعدون، موزه مردم شناس، آثار باستانی خارگ، كلیسای ارامنه، پارك جنگلی چاهكوتاه، مسجد جمعه، عمارت ملك، ساحل دریا، قبر ژنرال انگلیسی، پارك دانشجو، عمارت طیب، پارك لیان، عمارت دهدشتی، بازار قدیم بوشهر.

برخی از زیارتگاه‌های شهرستان بوشهر: امام زاده عبدالمهیمن، امام زاده محمدباقر، قدمگاه عباسعلی، آثار معماری و بناهای تاریخی در سراسر استان، نشان دهنده وجود نوعی هنر پیشرفته معماری در منطقه است. كه بهترین نمونه آن بافت قدیم بوشهر است كه یكی از نادرترین و با شكوه ترین انواع معماری ساحلی در سواحل خلیج فارس را به نمایش می‌گذارد.

شهرستان دشتستان

جاذبه‌های سیاحتی و زیارتی شهرستان- دشتستان عبارت‌اند از:

گوردختر، كوشك اردشیر، كاخ هخامنشی بردك سیاه، كاخ كوروش، دژ برازخان، تل خندق، غار چهل خانه، چشمه آبگرم دالكی، شاهزاده ابراهیم، پارك گردشگری آبپخش.

گوردختر: بنای گوردختر بسیار شبیه به مقبره كوروش كبیر در پاسارگاد است و قدمت آن به سده ششم قبل از میلاد بر‌می‌گردد. این بنا از 24 قلعه سنگ تشكیل شده است. در سنگ سوراخ‌هایی تعبیه شده كه با بست‌های آهنی به هم وصل می‌شوند.

شهرستان تنگستان

جاذبه‌های سیاحتی و زیارتی تنگستان عبارت‌اند از:

موزه شهید رئیسعلی دلواری، قلعه زائر خضرخان، چشمه آب گرم میراحمد، سواحل دریا، تفرجگاهای سرسبز خائیز، امامزاده ابراهیم، امامزاده جعفر، تندیس رئیسعلی دلواری، تونل جاده اهرم- فراشبند، سد انحرافی اهرم.

خانه و موزه شهید رئیسعلی دلواری: این بنادر شهر دلوار به فاصله 45 كیلومتری جنوب بوشهر واقع شده است. دلوار بخش ساحلی تنگستان است و زادگاه رئیسعلی می‌باشد.

شهرستان كنگان

جادبه های سیاحتی و زیارتی شهر كنگان عبارت‌اند از:

بندر سیراف، قلعه طاهری، آقا سید حبیب، گور دخمه، ساحل دریا، پارك طبیعی نای بند بندر سیراف: وجه تسمیه سیراف با توجه به سابقه تاریخی آن و كشفیات باستان‌شناسی كه قدمت این بندر را به دوره ساسانی می‌رساند به اردشیر بابكان نسبت داده شده است. بر مبنای این نظریه اسم اولیه آن دارد شیر آب، بوده است كه در طول تاریخ به سیراف تبدیل شده است.

شهرستان دشتی

جاذبه‌های سیاحتی و زیارتی شهرستان دشتی عبارت‌اند از:

قلعه خورموج، كلات مند، قلعه داراب خان، قلعه دختر، شاهزاده محمد، عمارت شیرینه قلعه خورموج: این برج بقایای قلعه عظیم خورموج است كه در شهر خورموج قرار دارد. سبك معماری آن سلجوقی و متاثر از سبك قلعه سازی دروه ساسانی است كه با استفاده از طاق نماها و گچبری در آرامش دیوارها و درون اتاق‌ها بنا شده است. این قلعه یكی از آثار شكوهمند تاریخی استان بوشهر است.

عوامل موثر در توسعه حمل و نقل

در توسعه‌ی حمل و نقل عوامل زیر دخیل هستند:

1)  عوامل طبیعی: پتانسیل یك كشور در زمینه‌ی حمل و نقل را، جغرافیای طبیعی آن كشور معین می كند. سواحل طولانی دریایی، بنادر مجهز، رودخانه‌های قابل كشتیرانی و یا دریاچه های طبیعی، موجب شكوفایی و توسعه‌ی حمل و نقل آبی در یك كشور می‌گردد. از طرف كوه‌های مرتفع، باتلاق ها، كویرهای بزرگ از موانع عمده توسعه‌ی حمل و نقل زمینی قلمداد می‌شوند. با آنكه كویر لوت یكی از بزرگترین كویرهای جهان است و دو رشته كوه البرز و زاگرس طولانی‌ترین رشته كوههای ایران هستند ولی مانعی بزرگ در توسعه آسان و ارزان حمل و نقل زمینی محسوب می‌شوند.

2)  عوامل اقتصادی: مكانیزه شدن و تولید انبوه، رشد بازرگانی و تجارت و سیر سریع مراحل صنعتی باعث توسعه بازار مصرفی شده است كه نتیجه آن نیاز روز افزون به تسهیلات حمل و نقل می‌باشد.

3)  عوامل سیاسی: دولت‌های مقتدر برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران ملی و خارجی به منظور انجام سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی جامعه، مبادرت به توسعه زیربنایی حمل و نقل خود می‌نمایند. در شاخه‌ی حمل و نقل زمینی، عموماً‌ دولت‌ها خود مبادرت به احداث زیر بناهای جاده ای و ریلی نموده‌اند كه می‌توان دلیل آنرا سرعت بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه ملی عنوان كرد.

4)  عوامل اجتماعی: رشد فرهنگی و اجتماعی موجب تحول در ایده آل‌ها می‌گردد و جنب و جوش انسان‌ها را تحریك كرده و افزایش می‌بخشد و موجب رشد و توسعه حمل و نقل می‌گردد.

5)  عوامل فنی و ابزاری: عواملی مانند دانش فنی لازم، مواد اولیه، تعداد افراد متخصص، سرمایه كافی و نهایتاً‌ ابزار آلات و دستگاههای مورد نیاز می باشد. (قائم مقامی؛ 1377؛ ص 168- 170)

اهمیت سرمایه‌گذاری در حمل و نقل

بخش حمل و نقل اساساً اهمیت حیاتی در امر توسعه كشورها دارد. تجربیات جهانی نشان داده است كه سرمایه‌گذاری در حمل ونقل امر مبادلات و مراودات را در هر دو سطح ملی و بین‌المللی ارتقا داده و این امر پیامدهای مطلوب بسیاری به دنبال خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های حمل و نقل شهری و خدمات عمومی حمل و نقل نیز از طریق تجدید نظر در مكان گزینی واحدهای تولیدی و تغییر در الگوی تراكم شهری و افزایش كارایی و بازدهی نیروی كار موثر واقع شده است.

تصمیم گیری معقول به منظور سرمایه‌گذاری متعادل در بخش حمل و نقل برای كشورهای جهان سومی و فقیر اهمیت حیاتی دارد. اصولاً‌ امكان سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف حمل و نقل نه تنها سبب تقویت بازار در جهات مختلف می‌شود بلكه موجب پیدایش زمینه‌های گوناگون اشتغال شده و استفاده هر یك از افراد جامعه را از كالاهای تولیدی دیگران افزایش می‌دهد.

قبول مسئولیت در این نوع سرمایه‌گذاری، اگر چه غالباً بر عهده دولت است ولی قدرت تولیدی جامعه نیز در بارور ساختن این سرمایه‌ها عامل عمده‌ای بشمار می‌رود. (محمودی؛ 1376؛ صص 216-222)

آسیا، آفریقا، آمریكای لاتین با داشتن 71% جمعیت جهان، فقط 15% حمل ونقل ریلی و 17% اتوبوس‌ها و كامیون‌های دنیا را در اختیار دارند. آیقا با داشتن 22% سطح كره خاكی فقط از 4% جاده های آسفالته دنیا برخوردار است. از 19میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام یافته برای ساخت بزرگراههای جهان در دهه‌ی 19960، 16 میلیارد دلار آن در كشورهای آمریكای شمالی و اروپا بوده است.

در انتها اینكه كشورهای كمتر توسعه یافته یا جهان سومی نظیر ایران باید امر سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل را جدی بگیرند و بدانند كه برای دست‌یابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی و گردشگری، بهره‌مندی از تسهیلات حمل و نقل مناسب، عامل بسیار مهمی است.

جهت دریافت فایل مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر , پروژه بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر , مقاله بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر , دانلود تحقیق بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان بوشهر , بررسی جایگاه سیستم حمل و نقل ز

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر