امروز: دوشنبه 31 تیر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2 دسته: علوم انسانی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 314 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2 در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2  در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

اصول حسابداری 1

حسابداری: یكی از فعالیتهای خدماتی است كه نقش آن : شناسایی، اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بندی و ارائه ی اطلاعات كمی با كیفیت و ماهیت مالی مؤسسات است به منظور آنكه امكانات لازم برا ی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری های اقتصادی توسط استفاده كنندگان از اطلاعات مالی ،  فراهم شود.

واحدهای اقتصادی:

به دو دسته تقسیم می شوند كه 1) انتفاعی ، 2) غیر انتفاعی

1)      انتفاعی: به واحدهایی اطلاق می شود كه هدف آنها كسب سود و درآمد است كه بر دو نوع است: 1) تجاری، 2) خدماتی

1)      تجاری: واحدهایی كه به خرید و فروش كالا می پردازند و سود كسب می نمایند.

2)      خدماتی: توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس می گردند و به واحدهایی اطلاق می شود كه درازای ارائه ی خدمات به مشتریان درآمد كسب می نمایند. مانند: بانك ها، بیمه ، حسابرسی

2) غیرانتفاعی:

هدف این واحدها كسب سود نیست و در راستای منافع جامعه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس می گردند مانند: كمیته امداد ، طرح شهید رجایی، هلال احمر

معامله: داد وستدی كه بین دو طرف انجام می گیرد را معامله می نامند كه بین دو نفر شخص حقیقی است.

سند حسابداری :

نوشته یا ورقه ای است كه برای ثبت یك یا چند رویداد مالی در دفاتر طبق ضوابط خاصی صادر می شود و نشان دهنده بدهكار یا بستانكار حساب می باشد ، و سند حسابداری یا سند روزنامه نامیده می شود وسیله ای برای ثبت عملیات مالی دردفاترقانونی با توجه به نیاز مؤسسه به طرق مختلفی ستون بندی می شود. نمونه ای ازفرم آن درزیرارائه می شود:

                                       مؤسسه                                            شماره سند:

                              سند حسابداری                                               تاریخ

ردیف

عطف

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

دفتركل

دفترمعین 

ریال

ریال

ریال

 جمع مبلغ به حروف

 تنظیم كننده:                                     كنترل كننده:                                    تأییدكننده:

                امضاء                                              امضاء                                          امضاء

مبلغ ………. ریال طی چك شماره ……. به اینجانب ……… نماینده ……….رسید.        امضاء

در صفحه ……. دفتر روزنامه ثبت گردید       دردفتر معین ثبت گردید                دردفتركل ثبت گردید

                                              امضاء                               امضاء                                 امضاء
دارایی ها: كلیه ی منابع اقتصادی یك واحد تجاری یا مؤسسه را دارایی می نامند و برسه نوع است:

1- دارایی جاری، 2- دارایی ثابت، 3- دارایی نامشهود

1-     دارایی جاری:

به گونه ای ازدارایی ها گفته می شود كه ظرف مدت 1سال ازتاریخ ترازنامه به پول نقد تبدیل می گردند كه شامل: صندوق/ بانك، بدهكاران، اسناد دریافتنی، موجودی كالا، سرمایه گذاری كوتاه مدت در اوراق بهادار، پیش پرداخت هزینه ها، موجودی ملزومات، تنخواه گردان

2-     دارایی های ثابت:

 به آن گونه از دارایی ها گفته می شود كه قابل رؤیت است و عمرآنها بیش از 1 سال است و اغلب آنها به غیراز زمین براثر مرور زمان كاهش قیمت پیدا می كنند، یعنی استهلاك پذیرند. كه شامل: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تأسیسات، وسائط نقلیه و ابزاركار

3-     دارایی های نامشهود:

به آن گونه از دارایی ها گفته می شود كه قابل رویت نیستند و دارای ارزش برای واحد تجاری باشند اطلاق می گردد كه شامل: سرقفلی، حق الاختراع، حق الامتیازها (برق وگاز وتلفن وآب)، هزینه ی تأسیس قبل از بهره برداری شركت و علائم تجاری

بدهی ها : تعهدات یك واحد تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را بدهی  نامند و بردو نوع است: 1- بدهی جاری یا كوتاه مدت، 2- بدهی بلند مدت یا ثابت

1-     بدهی جاری یا كوتاه مدت:

به آن گونه از بدهی ها اطلاق می شود كه ظرف مدت 1 سال از تاریخ ترازنامه و از محل دارایی های جاری پرداخت می گردند كه شامل: بستانكاران، اسناد پرداختنی به سررسید 1 سال، پیش دریافت های فروش كالا یادرآمد، تسهیلات كوتاه مدت بانكی، قسمت جاری اقساط، تسهیلات بلند مدت بانكی، سود سهام پرداختنی، كلیات پرداختنی و هزینه های معوق یا هزینه های پرداخت نشده.

2-      بدهی های بلند مدت یا ثابت:

به آن گونه ازبدهی ها كه سررسید آنها بیش از 1سال باشد را بدهی بلند مدت یا ثابت گویند كه شامل: تسهیلات بلند مدت بانكی، اسناد پرداختنی به سررسید بیش از 1 سال، اوراق قرضه بلند مدت.

سرمایه: ادعای صاحب مؤسسه به اموال مؤسسه را سرمایه نامند.

هزینه: صرف یا خرج قسمتی از دارایی ها به منظوركسب درآمد را هزینه نامند.

درآمد: بهای كالای فروش رفته و یا بهای خدمات ارائه شده به مشتریان را درآمد نامند.

معادله حسابداری (فرمول ترازنامه) :

                      بدهی= حقوق طلبكاران                                  

                                                          حقوق سرمایه گذاران                اموال = دارایی

                      سرمایه = حقوق سهامداران   

C

A

L

                                            سرمایه + بدهی = حقوق سرمایه گذاران = اموال = دارایی  

                                                                                                                                                                              (                        (تغییرات در سرمایه) C∆ + (تغییرات در بدهی ها)L ∆ = A∆ (تغییرات دردارایی ها)

ترازنامه : ترازنامه یا بیلان صورت حسابی است كه وضع مالی یك واحد تجاری را دریك لحظه ی معین نشان می دهد. بعبارت دیگر: ترازنامه صورتی است كه اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی ، تعهدات اقتصادی و علائق صاحبان واحد تجاری نسبت به منابع آن واحد را، دریك تاریخ مشخص از طریق گزارش دارایی ها، بدهی ها و حقوق مالكان تجاری  فراهم می ـ  كند.

شكل و محتوای ترازنامه:

هدف از تنظیم ترازنامه، ارائه صورتی است كه گویای كافی در مورد دارایی ها، بدهی ها وانواع حقوق صاحبان مؤسسه را داشته وكلیه ی واقعیت های با اهمیت و مربوط درباره ی واحد تجاری را بطوركامل افشاء كند وشكل ومحتوای ترازنامه و نحوه ی طبقه بندی اقلام مندرج درآن بایستی به گونه ای باشد كه تمام اطلاعات با اهمیت و مربوط در مورد واحد تجاری را طبق اصول متداول حسابداری به نحوه ی گویا وقابل درك ارائه كند تا قابل استفاده برای گروههای مختلفی باشد كه هر كدام آن را از نقطه نظر خاص خود مورد بررسی قرار می دهند.

تراز نامه به اشكال گوناگونی تهیه و ارائه می شود كه سه شكل مرسوم ومتداول آن :

1) شكل حسابT  ، 2) شكل وضعیت مالی  ، 3) وشكل گزارشی است.

حقوق صاحبان سهام = سرمایه = C

سهام عادی (ممتاز)                                    ×××

اندوخته ها( قانونی،احتیاطی، توسعه وتشكیل)   ××××

صرف سهام                                             ××××
مانده ی سود وزیان انباشته                           ××××

جمع حقوق صاحبان سهام                           ××××        

وظیفه ی اصلی حسابداری:

ارائه ی اطلاعات مالی بر گروههای ذینفعی است.

1) درون سازمانی      مدیریت برای برنامه ریزی كوتاه مدت نیاز به اطلاعات مالی دارد.

                              كاركنان

2) برون سازمانی: 1) بانك ها ، 2) طلبكاران ، 3)سهامداران ، 4) دولت ، 5) رقبا

حساب: جدول یا صورتی است كه فعالیت های مالی یك مؤسسه یایك واحد تجاری درآن ثبت می گردد.

حساب به فرم T انگلیسی از 3 قسمت تشكیل شده است :

1) نام حساب                                                                          حساب صندوق 

2) سمت راست حساب (بدهكار)                                               بدهكار         بستانكار     

3)سمت چپ حساب (بستانكار) 

مانده ی یك حساب :

ما به التفاوت جمع ستون بدهكاران ازجمع ستون بستانكاران حساب مانده ی حساب گویند.                                                 *                                                 حساب بستانكاران                                     حساب صندوق

                                                     140          250                                       450       360                

                                                                   110 بس                                  بد 90                                                                                                                      

چهار صورت حسابهای مؤسسه:

1)      دارایی ها: كه مانده ی آنها همیشه بدهكار است.  2)‌ بدهی ها وسرمایه كه مانده ی آنها همیشه بستانكاراست. 3) حساب درآمد: همیشه مانده ی آنها بستانكاراست. 4) هزینه ها: كه همیشه مانده ی آنها بدهكاراست.

1) حساب های دائم:

به حسابهایی اطلاق می شود كه از یك دوره ی مالی به دوره مالی بعد انتقال می یابد مانند: دارایی ها، بدهی ها، سرمایه و ذخایر‌، استهلاك، مزایای پایان خدمت كاركنان.

2)حساب های موقت:

به حسابهایی اطلاق می گردد كه در یك دوره ی مالی ایجاد و درهمان دوره ی مالی بایستی به حساب سود و زیان انتقال یابد. مانند: حسابهای درآمدی (فروش كالا)، حسابهای هزینه ای، هزینه ی حقوق،‌ هزینه ی اجاره تلفن و آب و گاز و برق، هزینه  تشكیلاتی، هزینه ی مالی و…..

3) حساب های مخلوط(مختلط) :

به حسابهایی اطلاق می گردد كه یك سر آنها درترازنامه و سردیگرشان در سود و زیان می باشد مانند: حساب پیش پرداخت هزینه ها، پیش دریافت ها،‌ فروش كالا،‌ و موجودی ملزومات.

تراز آزمایشی: فهرستی از مانده ی بدهكارو بستانكار حساب های T (دفتركل) را ترازآزمایشی نامند. و بردونوع است:‌      1-دوستونی، 2- چهارستونی

مراحل مختلف حسابداری:

1) جمع آوری اطلاعات مالی ، 2) تجزیه و تفكیك اطلاعات مالی ازروی مدارك اولیه ، 3) ثبت معاملات در دفتر روزنامه عمومی ، 4) انتقال ثبت های بند3 به دفتركل ، 5) تهیه ترازآزمایشی ،6) تنظیم كاربرگ ، 7) ثبت اقلام اصلاحی دردفتر روزنامه عمومی ونقل آنها به دفتركل ، 8) تهیه صورت های مالی(ترازنامه، صورت سود وزیان، صورت حساب سرمایه) ، 9) بستن حسابهای موقتی ، 10) تهیه ترازنامه آزمایشی اختصاصی.

اصول و مفاهیم حسابداری:

1) تفكیك شخصیت ، 2) دوره ی حسابداری، 3) پولی، 4) تداوم فعالیت ، 5) تطابق هزینه ها با درآمد ،6) بهای تمام شده.

اصول حسابداری:

1) اصل ثبات رویه ، 2) اصل افشاء ، 3)‌ اصل احتیاط و محافظ كاری  ، 4) اصل اهمیّت.

تعریف مفهوم تفكیك شخصیت:

اطلاعاتی كه در حسابداری نگهداری می شود همیشه مربوط به شخصیت مؤسسه بوده و ازحساب شخصی افرادی كه مالك یا اداره كنندگان آن هستند تمیزداده میشود. عموماًثبت اطلاعات حسابداری برموجودیت مؤسسه اثرداردونه برموجودیت صاحبان یا اداره كنندگان آن.

تداوم فعالیت:

طبق این مفهوم فرض می شود كه مؤسسه ی تجاری برای مدت زمان نامحدود دایربوده و به فعالیت خود ادامه می دهد و به عبارت دیگرآن مؤسسه تجاری دارای فعالیت است ثبت دارایی ها به بهای تمام شده و شناسایی پیش پرداخت هزینه ها ازاین مفهوم تبعیت می نماید.

مفهوم بهای تمام شده:

طبق این مفهوم كالا و خدماتی كه تحصیل می شود بایستی قیمت تمام شده ی آنها دردفاترثبت گردند و این قیمت مبنای عملیات مالی آینده قرارخواهد گرفت. ثبت های حسابداری براساس مفهوم بهای تمام شده می باشند و این مفهوم با مفهوم تداوم فعالیت ارتباط دارد.

اصول حسابداری 2

سیستم:

1) عبارت است ازتعدادی عنصركه بایكدیگر ارتباط هایی دارند. 2) عبارت است ازمجموعه ی چیزهایی كه بین اعراض آنها روابطی وجود دارد داشته اند. 3)‌ عبارت است ازكلیتی ذهنی یا عینی كه ازاجزای وابسته بهم تشكیل شده است. 4) مجموعه ای ازفرآیندهای گوناگون كه دراین مجموعه ی روابط علت و معلولی وجود دارد.

اجزاء تشكیل دهنده ی یك سیستم:

1) داده(In put)  ، 2) فرآیند عملیات (Processing)   ، 3) بازده (Out put)  ،  4) بازخور (Feed back)   ،  5) محیط سیستم (Enviorment) 

خواص و صفات هرسیستم:

1) كلیت سیستم (Holism)  : حاصلجمع تعدادی ازاجزای مجزا نیست بلكه ارتباط موجود بین اجزای نحوه ی تركیب و چگونگی سازمان یافتگی اجزاست كه كلیت سیستم را به وجود می آورد.

2)تناسب اجزاء: تناسب اجزاء بایكدیگر از مشخصات بارزهرسیستم است.

3) سیستم به عنوان چرخش رویدادها ( Systems as cycles of events )  : سیستم ها هریك بنحوی محصول خود را به خارج صادرو با صادرشدن بازده ی سیستم مجدداً برای تجدید فعالیت از محیط خود نیرو و مواد كسب می نمایند.

4) حالت نیل به كمال : سیستم ها درطول زمان روبه پیچیدگی و كمال می نهند.

5) آنتروپی منفی (Negative Entropy) : این حالت ناشی ازوجود بی نظمی درسیستمها است ویك قانون كلی درطبیعت است كه براساس آن هرنوع سازمانی به سمت بی نظمی ومرگ می رود.

6) حالت پایداروتعادل درونی پویا(the steady and dynamic Homestasis) : ورود انرژی برای توقف كردن افزایش آنتروپی به منظورحفظ پایداری وثبات درمبادله ی انرژی است. همواره یك جریان ورود انرژی و خروج بازده درسیستم وجود دارد امّا مشخصه ی اصلی سیستم درجه ی انرژی متبادله و نیز ارتباط بین اجزاء ثابت می ماند.

سیستم حسابداری :

1) عبارت است ازمجموع روشها و دستورالعمل هایی كه جهت جمع آوری وسازماندهی اطلاعات مالی مؤسسه بكارمی رود. 2) یك سیستم اطلاعاتی كه اطلاعات مالی مورد نیازرا آماده و فراهم كند.3) عبارت است ازمجموعه ای ازاجزاء به هم پیوسته درداخل یك مؤسسه كه آثارمالی رویدادهای آن مؤسسه به صورتها وگزارشهای مالی تبدیل می كند.

اجزای متشكله ی سیستم حسابداری:

الف ـ فرم ها : این قسمت شامل فرم مدارك اولیه،‌ اسناد حسابداری ودفاترو فرم گزارشات مالی وآماری وسایرفرم هایی كه درهرمؤسسه موجب جریان یافتن كارها وارتباط مختلف عملیات می گردد.

ب ـ سازمان : سازمان دادن كاركنان درتشكیلاتی مناسب عامل اساسی دربهره گیری درست ازخدمات كاركنان می باشد.

پ ـ روش ها (Procedures) : درهرسیستم عملیاتی كه درمراحل مختلف به منظورانعكاس فعالیت های بازرگانی وصنعتی برای كسب اطلاع ازچگونگی امور ودسترسی به نتایج حاصل نسبت به كلیه ی فرم ها اعمال می گردد.

ج ـ وسایل و تجهیزات(Equipments)  : درهرسیستم حسابداری ثبت، نگهداری وپردازش اطلاعات مالی توسط وسایل انجام می گیرد وشامل :‌1) ابزارو وسایل ثبت مانند: مداد وقلم، ماشین تحریر، دستگاه فرم نویس. 2) ‌وسایل بایگانی مانند: فاكتورهای خریدوصورت حسابها.

1)      وسایل محاسبه مانند: ماشین حساب ، ماشین نواردار، كامپیوتر.

ویژگی های سیستم حسابداری:

1) اقتصادی بودن (cost – effectivens) : كه اطلاعات مالی موردنیازباكمترین هزینه فراهم شود.

2) عملی بودن (practi cability) : كه عملیات پیش بینی شده درسیستم با نیروی انسانی، منابع و وسایل و تجهیزاتی كه به سهولت قابل دستیابی است انجام گیرد.

3) سادگی (simpilicity)  : پردازش اطلاعات با كمترین اقدام وبا استفاده ازساده ترین وسایل ممكن انجام پذیرد وسوابق ومدارك واطلاعات مورد نیاز سریع وآسان دراختیارقرارگیرد.

4) صحت(accnracy)  : كه اطلاعات مالی (صورتها و گزارشات مالی و…) كه ازطریق سیستم فراهم می آید بدون اشتباه وهرچه بیشتربه واقعیت عینی متكی و نزدیك باشد.

5) انعطاف پذیری (fle xibility) : كه سیستم توانایی فراهم آوردن اطلاعات موردنیازرا درشرایط تغییركاروفعالیت اقتصادی داشته باشد وبتواند با تغییرقوانین ومقررات واصول وروشهای حسابداری و تغییرسازمان واحد اقتصادی به سادگی تعدیل شود.

6) كفایت كنترل های داخلی (adequateinterndconty)  : كه سیستم باید شامل روش هایی باشد كه با اجزای آن مدیریت بتواند عملیات را به سهولت هدایت و نظارت كند و احتمال وقوع اشتباه و تقلب وسوء استفاده واستفاده ی نادرست ازدارایی های واحد اقتصادی را به حداقل برساند.

مراحل وطرح و تدوین سیستم های حسابداری:

1) مطالعه (study)  : این مرحله معمولاً با بررسی محیط كار، انواع فعالیت ها وسایرمختصات یك مؤسسه آغازمی شود وبا بررسی نوع برآورد حجم معاملات و عملیات مالی ادامه می یابد و سرانجام با تعیین اطلاعات مالی مورد نیاز مدیریت وسایر اشخاص ذیحق وذینفع وذیعلاقه به امورمالی مؤسسه پایان می گیرد. دراین مرحله، مطالعه وارزیابی عوامل خارجی مؤثربر مؤسسه وفعالیت های آن ازجمله قوانین ومقررات حاكم وسایرالزامات مربوط به امورموسسه نیزلزوم است.

2) طراحی (Design)  : دراین مرحله سازمان، فرمها، روش ها و وسایل وتجهیزات لازم برای گردآوری، نگهداری وپردازش اطلاعات مربوطه به معاملات و عملیات مالی وكنترل دارایی ها، بدهی ها وحق مالی صاحبان سرمایه، درآمدها وهزینه ها بنحوی تعیین می شود كه حسابها، صورت ها وگزارشات مالی ویا بعبارت دیگر، اطلاعات مالی مورد نیازبه موقع فراهم آید اصول پذیرفته شده ی حسابداری به عنوان یكی ازمبنای اصلی درطراحی هرسیستم حسابداری درنظرگرفته ورعایت می شود. دراین مرحله معمولاً جزئیات سیستم ودستورالعمل های مربوط به چگونگی اجرای آن نیزتهیه می گردد.

3) استقرار و اجرا (implcMentation)  : پس ازپایان طراحی وپذیرش سیستم پیشنهادی استقرارواجرای سیستم آغازمی شود. انجام دادن این مرحله به برنامه ریزی دقیق وهماهنگ كلیه ی كارها، تدارك و تهیه كلیه ی فرمها ووسایل لازم ونیزبه جلب همكاری كلیه ی افرادی نیازمند است كه دراجرای سیستم نقش دارند آموزش كاركنانی كه مسئولیت اجرای سیستم را بعهده می گیرند ازجمله نخستین اقدامات ضروری دراین مرحله است.

2)      بازنگری (revision)  : پس ازآنكه یك سیستم بكارگرفته شد میزان كارآیی آن سنجیده می شود وبراساس نتایج بدست آمده درآن تجدید نظرواصطلاحات لازم بعمل می آید سیستمی مناسب، مطلوب وكارآمداست كه اطلاعات مالی را سریع، صحیح وبه موقع پردازش كند.   

پردازش اطلاعات مالی:

1) سیستم دستی  ،  2) سیستم مكانیكی  ،   3) سیستم كامپیوتری

1)      دراین سیستم پردازش رویدادهای مالی توسط قلم ومداد وكاغذصورت می گیرد واین سیستم  درمؤسساتی بكاربرده می شود كه تعداد معاملات آنها اندك باشد.

2)      دراین سیستم پردازش رویدادهای مالی توسط ماشین های اداری مكانیكی والكترومكانیكی انجام می گیرد.

3)      دراین سیستم  پردازش رویدادهای مالی توسط انواع كامپیوترصورت می گیرد واین سیستم برای مؤسساتی كه معاملات و عملیات مالی حجیم ومتنوعی دارند مناسب است.

كنترل داخلی: شامل همه ی واحدها و عملیات مؤسسات بازرگانی وتولیدی می باشد و بوسیله ی كنترل داخلی كلیه ی روش ها وعملیات واختیارات و مسئولیت ها مورد بررسی قرارمی گیرد بعبارت دیگر: عبارت است ازكلیه ی طرحهاواقداماتی است كه به منظورمحافظت دارایی ها وكسب سود بیشترودرنتیجه حصول به هدفها دریك مؤسسه برقرارشده باشد.

تقسیم بندی كنترل داخلی: 

1) كنترل داخلی اداری    ،      2) كنترل داخلی حسابداری       

1)      كلیه  اقدامات و روشهای بكارگرفته شده درجهت افزایش كارآیی عملیات واطمینان ازرعایت ـ برنامه ها ودستورالعمل ها دركلیه ی سطوح مؤسسه را كنترل داخلی اداری می گویند.

2)      كلیه ی اقدامات و روش هایی كه برای حصول اطمینان ازحفاظت دارایی ها وصحت ودرستی اسناد ومدارك وصورت ها وگزارش های مالی بكارگرفته می شود كنترل داخلی حسابداری نام دارد.

روش های خاص كنترل داخلی:

1) حسابداری داخلی   ، 2) برنامه ریزی مالی  ،  3) شماره گذاری پیاپی اسنادومدارك  ،  4) كاركنان درستكارولایق  ، 5) جابه جایی كاركنان .

1)      واحدی ازحسابداران واجد صلاحیت تشكیل شده و وظیفه دارد تا طبق برنامه ای مدون وبطورمداوم و منظم به معاملات و عملیات مالی رسیدگی واعمال كنترل های اداری وحسابداری مؤسسه رامطالعه وارزیابی ونتیجه رسیدگی های خود را همراه با پیشنهادات اصلاحی به مدیریت گزارش كند.

2)      برنامه ی مالی عاملی است كه می توان عملیات انجام شده را بررسی وكنترل نمود وتفاوت ارقام پیش بینی شده و واقعی هرنوع رویداد مالی را مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرارداد.

3)      براساس این روش هرگونه اسناد ومداركی كه دریك مؤسسه بكاربرده می شود قبل ازاستفاده ی آن بایستی بطور مرتب (پیاپی) شماره گذاری گردد.

4)      كاركنان درستكارولایق نقش بسیارمهمی رادرسیستم كنترل داخلی ایفا می كنند.

5)      جابه جایی كاركنان ازیك شغل به شغل دیگرموجب تقویت كنترل داخلی ودانش شغلی شاغل می گردد.

تعریف حقوق و دستمزد‌ :

حقوق: مقرری ثابتی است كه بطورماهانه به كارمندان پرداخت می شود.

دستمزد: به مزد ساعتی یا روزانه اشخاص اطلاق می شود وطبق ماده ی 4 قانون كار، دستمزد عبارت است از وجه نقد یاهرگونه مزایای غیرنقدی كه كارگردرقبال انجام كاراز كارفرما دریافت دارد.

واحدهای كنترل كننده ی حقوق و دستمزد:

1)      دایره ی كارگزینی ، 2) دایره ی اوقات كار  ، 3) دایره ی حسابداری حقوق ودستمزد ، 4) دایره ی پرداخت

محاسبه ی حقوق و دستمزد :

نرخ دستمزد :R            درآمد یا كل دستمزد : E                    E = R×H+K

معرف اضافه كار:K        ساعات كار عادی :H      

K از رابطه زیر به دست می آید:

4/1 × نرخ ساعتی R ×(ساعت كار در هفته ی عادیH  ـ كل ساعت كاركردZ  ) = K اضافه كاری

پاداش وتعیین آن براساس درصدی ازسود ویژه:

پاداش : عبارت است ازمبلغی كه معمولاً درپایان دوره یا درپایان هرفصل تحت عناوین مختلف به كاركنان پرداخت می گردد مبلغ پاداش براساس سود ویژه ی واحد تجاری ـ افزایش تولید، تقلیل ضایعات وسایرموارد محاسبه می شود.

محاسبه ی پاداش براساس درصدمشخصی ازسود ویژه :

الف ـ سود قبل ازكسرمالیات بردرآمد وپاداش ، ب ـ سود قبل ازكسرمالیات بردرآمد وپس ازكسر پاداش  ،  ج ـ سود قبل ازكسر مالیات بردرآمد وقبل ازكسرپاداش  ،  د ـ سود پس ازكسرمالیات بردرآمد و پس از كسر پاداش.

پاداش درحالت اوّل : درصد مورد نظر× سود قبل ازكسرمالیات بردرآمد وپاداش

پاداش درحالت دوّم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازكسرمالیات بردرآمد وپاداش ـ پاداش)

پاداش درحالت سوّم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازكسرمالیات وپاداش ـ مالیات)

مالیات : نرخ مالیات × (مبلغ سود قبل ازكسرمالیات وپاداش ـ پاداش)

پاداش درحالت چهارم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازكسرمالیات وپاداش ـ مالیات ـ پاداش)

مالیات : نرخ مالیات × (مبلغ سود قبل ازكسرـ پاداش)

كسورحقوق ودستمزد : كه بردونوع است ؛ 

الف ـ قانونی (مانند بیمه ی اجتماعی و مالیات) ،  ب ـ توافقی مانندمساعده ، اقسام وام ضروری ومسكن كه با توافق كاركنان ازجمع حقوق آنها كسرمیگردد.

مالیات برحقوق و دستمزد:

كارفرمایان بایستی مالیات حقوق كاركنان خودراطبق قوانین مالیاتی محاسبه وازحقوق آنان كسروحداكثرتا پایان ماه بعدی به حساب حوزه ی مالیاتی محل فعالیت خود واریزو رسید دریافت دارند.

محاسبه ی مبلغ قابل پرداخت به كاركنان :

مبلغ قابل پرداخت به كاركنان پس ازكسورات قانونی وسایركسورات ازجمع حقوق ودستمزد ناخالص آنها بدست می آید.

مبلغ خالص قابل پرداخت = جمع حقوق ومزایای ناخالص ـ جمع كسورات (قانونی وتوافقی) 

مدارك سیستم حقوق ودستمزد :

مهمترین مدارك سیستم حقوق ودستمزد عبارت است از:‌

1)      لیست حقوق و دستمزد ، 2) صورت حساب حقوق  ، 3) كارت مشخصات حقوق وكارت جمع درآمد كاركنان می باشد.

جهت دریافت فایل مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2 لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق بررسی اصول حسابداری 1 و 2 , پروژه بررسی اصول حسابداری 1 و 2 , مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2 , دانلود تحقیق بررسی اصول حسابداری 1 و 2 , بررسی اصول حسابداری 1 و 2 , اصول , حسابداری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر