امروز: چهارشنبه 26 تیر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

سیستم ریسندگی

سیستم ریسندگی دسته: نساجی
بازدید: 54 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 61 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 53

سیستم ریسندگی رینگ از دیرباز برای تولید نخ در سیستم ریسندگی الیاف كوتاه مورد استفاده قرار گرفته است ولی با افزایش تقاضا موانعی بر سر راه تولید نخ این سیستم به وجود آمده است

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

سیستم ریسندگی

-1- مقدمه:

سیستم ریسندگی رینگ از دیرباز برای تولید نخ در سیستم ریسندگی الیاف كوتاه مورد استفاده قرار گرفته است ولی با افزایش تقاضا موانعی بر سر راه تولید نخ این سیستم به وجود آمده است.

افزایش مقدار تولید رینگ مستلزم عبور سریع رشته كش داده شده از غلتك جلو و نیز عبور سریع الیاف از منطقه مثلث تاب و عبور راحت  و روان نخ از بین شكاف و عینكی جهت پیچش نخ برروی دوك می باشد. دستیابی به این مسائل مستلزم افزایش سرعت غلتكهای كشش، افزایش سرعت میله دوك و نیز شیطانك و بالن تولیدی می باشد.

غلتكهای كشش ماشین رینگ، مخصوصاً غلتكهای ناحیه جلو به علت طویل بودن در سرعتهای بالا دچار ارتعاشات مداوم و ناخواسته می شوند و در نتیجه تأثیر منفی بر كشش و كیفیت نخ می گذارند و نهایتاً باعث خرابی كلیه قطعات منطقة كشش می شوند. برای پیشگیری از چنین خساراتی، دقت عمل زیادی در طراحی و ساخت شافتها بعمل می‌آورند و از مواد اولیه ویژه ای استفاده می نمایند. این الزام و ضرورت هزینه ماشین سازی را چندین برابر می نماید. همین وضعیت در هنگام افزایش سرعت میل دوك ها نیز صادق است. امروزه افزایش سرعت میل دوك امكان پذیر است، لاكن افزایش چرخش شیطانك از نظر تكنولوژیكی امكان پذیر نمی باشد.

بنابراین حفظ و نگهداری ماشین های رینگ برای داشتن نخ با كیفیت و قابل قبول بسیار انرژی بر و پرهزینه است. یقیناً اگر بتوان سرعت دوك را افزایش داد شرایط برای كاركرد هم آهنگ قطعات دیگر در منطقه تاب و پیچش چندین برابر دقیق تر و مطلوب تر خواهد شد لاكن شرایط فوق مشكل تر و پرهزینه تر خواهد بود. با تمام این اوصاف به فرض آنكه بتوان شرایط را برای افزایش سرعت دوك مهیا نمود، به گونه ای كه دوك با سرعت زیاد بچرخد. حركت و گردش شیطانك برروی عینكی حرارت ایجاد می كند و عمر شیطانك را به خطر می اندازد. به هر حال افزایش سرعت شیطانك با همین وضعیت و طراحی رینگ مستلزم خنثی نمودن نیروی كند كننده چرخش شیطانك بر سطح عینكی است. این نیروی كند كننده همان نیروی اصطكاك بین شیطانك و عینكی است كه حاصل ضرب نیروی حركت (كه با افزایش سرعت بیشتر می شود) و ضریب اصطكاك و سطح تماس بین شیطانك و عینكی است. یقیناً هرچه حاصل ضرب عوامل فوق به صفر نزدیك شود عامل كند كننده چرخش شیطانك كم رنگ تر می شود درحالیكه به خاطر توأم بودن دو عمل تاب و پیچش كم رنگ شدن عامل كندكننده چرخش شیطانك‌بركاهش‌توان عمل پیچیدن اثر مستقیم دارد ]2[.

در رینگ هر سه عمل كشش، تاب و پیچش به نوعی محدود است بزرگترین مشكل آن از توأم بودن تاب و پیچش و وابسته بودن آن ها به حركت چرخش شیطانك سرچشمه می گیرد.

2-1- ریسندگی آزاد (منفصل):

سیستم ریسندگی رینگ به عنوان یك روش ریسندگی عمل كشش را از دو عمل دیگر یعنی تاب و پیچش جدا نموده، اما در این سیستم وابستگی دو عمل تاب و پیچش محدودیت هایی را خصوصاً در زمینه افزایش تولید ایجاد می نماید. جهت رهایی از این مشكل لازم است تا وابستگی این دو عمل از بین رفته و هر یك به صورت مستقل انجام پذیرد. این امر باعث شد تا ابتكار ریسندگی سیستم آزاد كه اساس آن بر تفكیك سه عمل كشش، تاب و پیچش است برای نجات از بن بست محدودیت های رینگ مورد استفاده قرار گیرد.

در سیستم ریسندگی آزاد سه اصل مورد توجه قرار می گیرد:

-كشش: به صورتی كه بتوان الیاف را به صورت مستقل از یكدیگر جدا نمود و امكان رهایی آنها را فراهم نمود. بدیهی است مكانیزم كشش فوق با خود عمل تجمع الیاف را به عنوان یك ضرورت به همراه خواهد داشت.

-تاب: از طریق دوران تنها یك سر نخ صورت می گیرد، درحالیكه هیچ گونه وابستگی به عمل كشش و پیچش نیز نمی باشد. بدین ترتیب با استفاده از آزاد بودن انتهای دیگر نخ، جاری بودن تاب در طول رشته (توده الیاف تجمع یافته)، انسجام الیاف و استحكام بخشی نخ صورت می گیرد.

-پیچش: به عنوان آخرین و ساده ترین عمل ریسندگی مجزا از سایر اعمال و با بهره گیری از مكانیزم استفاده شده در ماشین بوبین پیچی صورت می گیرد و برای همیشه راه را برای افزایش سرعت تولید نخ باز می گذارد و این امكان را فراهم می آورد تا اندازه بسته نخ حاصل نیز از محدودیت قبلی خارج گردد. (دوك رینگ به بوبین مبدل شده و فرصت كافی برای كنترل كیفیت نخ نیز به وجود می آید). بدیهی است كه نخ حاصل از این روش در خواص از بقیه نخ ها متمایز خواهد بود.

طی چند دهه گذشته عملاً ثابت شده است كه ریسندگی آزاد بن بست تولید نخ را در هم شكسته و راه را برای افزایش سرعت تولید، داشتن بسته های بزرگ نخ و افزایش اتوماسیون باز نموده است ]5[.

3-1- مراحل ریسندگی آزاد (منفصل):

با جدا شدن اعمال ریسندگی (كشش، تاب، پیچش) از یكدیگر تولید نخ از فتیله در 5 مرحله صورت می گیرد.

-كش اولیه آن، به طریقی كه الیاف كاملاً از یكدیگر جدا شوند.

-انتقال الیاف به طور تك تك و آزاد.

-تجمع الیاف به صورت یك رشته دنباله دار.

-استحكام بخشی از طریق اعمال تاب.

-پیچش نخ در قالب بسته های بزرگ.

4-1- تقسیم بندی ریسندگی آزاد (منفصل):

بر پایه چگونگی تجمع الیاف، ریسندگی آزاد به 5 گروه تقسیم می شود:

-ورتكس ها كه خود به دو دسته ورتكس هوا و ورتكس آب تقسیم می شوند.

-ریسندگی محوری كه این گروه نیز به دو دسته تقسیم می شوند سبدی و الكترواستاتیكی (در این دو نوع ریسندگی الیاف در یك محور تجمع می نمایند).

-غیرمداوم یا ناپیوسته.

-چرخانه ای.

-اصطكاكی.

در تحقیق حاضر توضیحات بیشتری در خصوص سیستم ریسندگی اصطكاكی ارائه می شود.

اولین سیستم ریسندگی اصطكاكی در سال 1960-1967 توسط Oldham و Smith ارائه گردید. این سیستم در شكل 1 نشان داده شده است. البته كمپانیهای دیگر نظیر فهرر، اشلافورث و سوسن نیز در زمینه ریسندگی اصطكاكی فعالیتهای نسبتاً خوبی داشتند ولی به طور كلی به غیر از كمپانیهای فهرر و پلات ساكولوئل هنوز هیچ یك از سازندگان دستگاههای ریسندگی اصطكاكی نتوانسته اند یك ماشین ریسندگی اصطكاكی را كه به صورت تجاری قابل عرضه به بازار صنایع نساجی باشد ارائه نمایند ]3[.

دو شركت تولید كننده ماشین های اصطكاكی پیشتاز در جهان یكی شركت ماشین سازی پلات ساكولوئل است كه ماشین خود را تحت عنوان
MASTER SPINNING در سال 1978 در نمایشگاه بین المللی پاریس به نمایش گذاشت. دیگری كمپانی فهرراست كه ماشین ریسندگی اصطكاكی خود را تحت نام درف (Dref) از سال 1977 به بازار عرضه كرد (شكل 2).

اصول سیستم ریسندگی اصطكاكی در بخشهای بعدی به طور كامل شرح داده می شود ولی به طور كلی در این سیستم الیاف به صورت فتیله به دستگاه تغذیه می شوند توسط زننده این الیاف به صورت مجزا و تك لیف درآمده و به قسمت ریسندگی انتقال داده می شوند كه در این سیستم از درامهای ریسندگی برای تولید نخ (در واقع شكل گیری و تابدهی نخ) استفاده می شوند.

تفاوت سیستم ریسندگی اصطكاكی ابتدایی كه در سال 1960-1967 ارائه شد با سیستم ریسندگی اصطكاكی درف همانطور كه در شكل 1 و 2 ملاحظه می‌شود. در قسمت ریسندگی دستگاه یعنی همان درامهای ریسندگی می باشد. در شكل 1 همانطور كه نشان داده شده است سیستم دارای یك درام ریسندگی و یك صفحه متحرك می باشد كه نخ در منطقه بین درام ریسندگی و صفحه متحرك تشكیل می شود.

ماشین ریسندگی اصطكاكی كه توسط كمپانی فهرر ارائه گردید (همانطور كه در شكل 2 نشان داده شده است) برخلاف ماشین های قبلی دارای دو درام ریسندگی می باشد كه هم جهت با هم حركت كرده و نخ حدفاصل بین این دو درام تشكیل می شود ]3[.

فصل دوم: معرفی سیستم ریسندگی اصطكاكی و انواع آن:

1-2- سیستم ریسندگی اصطكاكی:

همانطور كه بیان شد سیستم ریسندگی اصطكاكی از خانواده ریسندگی با انتهای آزاد الیاف (Open end Spinning) نظیر ریسندگی چرخانه ای است. به طور كلی بخشهای مختلف ماشین اصطكاكی شامل:

1-ناحیه تغذیه: در این بخش الیاف به صورت فتیله به دستگاه تغذیه می شوند و این ناحیه در سیستمهای مختلف متفاوت می باشد و در اكثر سیستمها شامل غلتكهای كشش می باشد.

2-ناحیه ریسندگی: كه شامل زننده و درامهای ریسندگی می باشد. الیاف پس از تغذیه به زننده دستگاه رسیده و در آنجا صاف و شانه و به صورت تك لیف درمی آیند و بعد توسط مكش هوا بین درامهای ریسندگی ریخته شده، به ساختار نخ می پیوندد و به رشته تولیدی با اعمال تاب استحكام داده می شود.

3-ناحیه برداشت نخ: در این ناحیه نخ تولیدی شده برداشت و برروی بوبینهای مخصوص پیچیده می شود. كلیه سیستمهای ریسندگی اصطكاكی از این بخشهای اصلی تشكیل شده اند كه در سیستمهای متفاوت این بخشها تفاوتهایی با هم دارند كه با شرح  سیستمهای مختلف به بیان این تفاوتها می پردازیم و به طور كلی عملیاتی كه دراین سیستم انجام می گیرد عبارت است از:

-تغذیه فتیله

-بازكردن رشته الیاف به صورت تك لیف

-تجمع مجدد الیاف كشیده شده و به ظرافت دلخواه رساندن رشته حاصله

-استحكام بخشی به رشته تولیدی

-برداشت مداوم نخ تولید شده

-پیچش نخ تولید شده به نحو مطلوب

مواد تغذیه شده به این سیستم فتیله حاصل از مرحله كارد (و یا كشش) است و نخ تولید شده از آن برروی بوبین پیچیده می شود. بدین ترتیب خط ریسندگی اصطكاكی مشابه سیستم ریسندگی چرخانه ای از سیستم ریسندگی رینگ كوتاهتر شده است. ]5[

همانطور كه گفته شد دو شركت فهرر Fehrer و شركت پلات ساكلول Plattsacolowell در تولید كاشین ریسندگی اصطكاكی پیش تاز می باشند كه شركت فهرر ماشین اصطكاكی خود را تحت نام درف 2 و درف 3 و شركت پلات سالكلول ماشین خود را تحت نام MASTER SPINNING به بازار عرضه كرد كه در این سیستم‌ها اساس ریسندگی یكی می باشد تنها اختلافات جزیی بین آنها وجود دارد كه به بیان اصول و ریسندگی و اجزاء این ماشینها می پردازیم. ]5[

جهت دریافت فایل سیستم ریسندگی لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

برچسب ها : سیستم ریسندگی , طرح توجیهی سیستم ریسندگی , دانلود سیستم ریسندگی , سیستم , ریسندگی , تقسیم بندی ریسندگی آزاد , نساجی , دانلود طرح توجیهی , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , پایان نامه , دانلود پروژه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر